Information for libraries

  • na webu
Nacházíte se zde: Úvod Programy podpory Regionální funkce veřejných knihoven Celostátní semináře "Regionální funkce knihoven" Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2013. Pardubice, 21. - 22.10. 2013
  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Programy podpory Regionální funkce veřejných knihoven Celostátní semináře "Regionální funkce knihoven" Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2013. Pardubice, 21. - 22.10. 2013

Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2013. Pardubice, 21. - 22.10. 2013

Untitled Document

Seminář zahájila a účastníky přivítala ředitelka Krajské knihovny v Pardubicích, Bc. Drahomíra Kodetová a Mgr. Tomáš Líbánek, vedoucí oddělení kultury a památkové péče KÚPk.

13:00 - 15:00
I. Regionální funkce na prahu druhého desetiletí - moderuje Mgr. Blanka Konvalinková, KKV Liberec, předsedkyně sekce RF SDRUK
Současný stav RF v krajích ČR, možnosti překlenutí nových problémů, změny konceptů krajských systémů RF.

15:00-15:30 přestávka na kávu
15:30 - 17:30
II. Priority, nová témata a úkoly pro RF
- moderuje PhDr. Vít Richter
Umíme formulovat cíle a úkoly RF a které to jsou?, bezbariérová knihovna - certifikace, podmínky pro dobrovolníky v knihovnách, průzkum čtení dospělé populace v ČR, čtení dětí, celoživotní vzdělávání knihovníků.

Program 22.10. 2013 od 8:30 hod.
8:30 - 9:30
Knihovní systémy aktuálně

9:30 - 12:30
III. Měříme a hodnotíme, využíváme výsledků - moderuje Dr. Richter
Jak plníme a využíváme Standard VKIS, 7 let využívání benchmarkingu, vyhodnocení návratnosti investic do knihoven.

10:30 - 11:00 přestávka na kávu

11:30 - 12:30
IV. Diskuse a závěr - moderuje Mgr. Blanka Konvalinková

Fotogalerie

10.01.2018