Information for libraries

 • na webu
Nacházíte se zde: Úvod Programy podpory Regionální funkce veřejných knihoven Archiv Závěry z jednání pracovní skupiny pro přípravu standardů regionálních funkcí ze dne 28.6. 2001
 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Programy podpory Regionální funkce veřejných knihoven Archiv Závěry z jednání pracovní skupiny pro přípravu standardů regionálních funkcí ze dne 28.6. 2001

Závěry z jednání pracovní skupiny pro přípravu standardů regionálních funkcí ze dne 28.6. 2001

Skupinu rozšířili reprezentanti dalších SVK

 1. Splnění úkolů stanovených na jednání 30. 5. 2001

  • Podklady pro zpracování návrhu standardů poskytly knihovny na úrovni okresů, pouze 2 vědecké knihovny, většina podkladů docházela po stanoveném termínu.
  • Kalkulaci nákladů na tvorbu a zpracování VF a poskytování souborů, kalkulaci nákladů spojených s poradenskou a konzultační činností i návrhy minimálního počtu hodin na vzdělávání dodali členové skupiny a několik dalších knihoven.
  • Pouze dvě vědecké a 3 budoucí krajské knihovny dodaly svou prvotní představu o krajských regionálních funkcích.
  • Kolega Zoubek připravil návrh modelu pro poskytování dotace na centrální nákup a zpracování knihoven v okresu.
  • Termín na splnění úkolů - 15.6., který si skupina při jednání 30.6. stanovila, se ukázal jako krátký.

   

 2. Shrnutí diskuse o jednotlivých standardech RF

  1. navrhované standardy nutno chápat jako minimální,
  2. skupina potvrdila, s přihlédnutím k názorům dalších kolegů, následující členění dosud navrhovaných RF:

   povinné (základní) regionální funkce:

   • poradenská a konzultační činnost, plány a rozbory.
   • vzdělávání knihovníků, semináře a porady
   • tvorba výměnných fondů, jejich cirkulace a distribuce
   • revize knihovních fondů
   • aktualizace knihovních fondů

   poslední dvě RF budou spojeny v jednu: revize a aktualizace knihovních fondů, nadále bude pracováno jako s jediným druhem RF

   doporučené regionální funkce ( činnosti, které mohou být v rámci RF realizovány, ale nárok na jejich financování v současnosti nebude kladen na stát):

   • tvorba a zpřístupnění regionálního fondu
   • zpracování regionálních bibliografických a faktografických informací, jejich poskytování
   • centrální zpracování knihovních fondů knihoven okresu

   regionálními funkcemi nejsou (uloženy zákony - knihovním a o st. statistické službě)

   • meziknihovní výpůjční služba
   • statistika
  3.  

 3. Skupina projednala jednotlivé povinné a doporučené standardy na úrovni stávajících okresů a "pověřených knihoven".
  V této podobě budou poskytnuty odborné veřejnosti k připomínkování. Do 31.7.2001.

 4. Státní vědecké knihovny zpracují návrhy standardů povinných a doporučených regionálních funkcí na úrovni krajů. Do 20. 7. 2001. Zpracovány a zveřejněny budou do 30. 8. 2001.

29.6.2001
zapsala L. Zemánková

08.03.2024