Information for libraries

  • na webu
Nacházíte se zde: Úvod Legislativa, standardy Normy, standardy, doporučení Rovný přístup. Standard Handicap Friendly
  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Legislativa, standardy Normy, standardy, doporučení Rovný přístup. Standard Handicap Friendly

Rovný přístup. Standard Handicap Friendly

Metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením. Publikace zahrnuje standardy pro práci knihoven s lidmi se zdravotním postižením včetně výsledků průzkumu služeb knihoven pro tuto skupinu uživatelů.

Standardy zpracovala Sekce služeb osobám se specifickými potřebami SKIP v rámci naplňování priority č. 13 Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 až 2015. Velký dík patří všem, kteří se na standardech podíleli, zejména kolegyním E. Cerniňákové, H. Hubatkové Selucké a Z. Houškové.

Publikace byla vydána v nákladu 7 000 výtisků se záštitou Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR.

Aktualizovaná verze publikace Rovný přístup. Standard Handicap Friendly 2019 (.pdf)

03.06.2019