Information for libraries

  • na webu
Nacházíte se zde: Úvod Odborné činnosti Dobrovolníci v knihovnách Drobné rady především pro menší knihovny
  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Odborné činnosti Dobrovolníci v knihovnách Drobné rady především pro menší knihovny

Drobné rady především pro menší knihovny

V malých obecních knihovnách velmi často dochází k neformalizovaným dobrovolným aktivitám místních lidí. Ne vždy je nezbytné postupovat dle modelů organizovaných dobrovolnickými centry nebo většími knihovnami, něco jiného je provoz velké knihovny a něco jiného knihovna s jedním pracovníkem s částečným úvazkem. Je však třeba zvážit rizika plynoucí z toho, že "soused" dobrovolně pomáhající knihovně by nerad podepisoval nějakou smlouvu o dobrovolnické činnosti. K takové situaci je třeba přistupovat citlivě a s plnou odpovědností rozhodnout, zda je vhodnější přiklonit se ke smlouvě v ústní formě (záleží na mnoha okolnostech, včetně druhu aktivit, které dobrovolník v knihovně/pro knihovnu vykonává).
Vymyslete třeba jen drobnosti, kterými dáte dobrovolníkům najevo svůj vděk a kterými jim zpříjemníte práci u vás (např. uvařit kávu či čaj, na práci pozvat alespoň dva, umožnit některé  benefity spojené se službami knihovny).

Nejlépe se dobrovolníci hledají mezi studenty, musíte však počítat s krátkodobostí jejich dobrovolnického působení. Jejich krátkodobé uplatnění v knihovně nemusí být zaviněno malou či nesprávnou péčí o ně. Dobrovolnictví je dobrovolné a studenti jsou ve věku, kdy si potřebují mnohé ozkoušet.

Někdy je dobrovolník v knihovně zapotřebí nárazově, ať už pro nekvalifikované práce či pro organizaci větší akce, a zaangažovaní pracovníci knihovny nemají čas ani sílu se pro jednotlivou akci získaným dobrovolníkům intenzivněji věnovat. I v případě "jednorázového dobrovolníka" však nesmíte pominout svůj minimální vklad:

  • seznamte se s každým dobrovolníkem
  • vysvětlete, s čím a jak může pomoci a jaký má tato práce smysl
  • na závěr - nezapomeňte poděkovat příp. pozvat na nějakou zajímavou akci knihovny
01.09.2016