Information for libraries

 • na webu
Nacházíte se zde: Úvod Odborné činnosti Dobrovolníci v knihovnách Možné aktivity dobrovolníků v knihovně
 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Odborné činnosti Dobrovolníci v knihovnách Možné aktivity dobrovolníků v knihovně

Možné aktivity dobrovolníků v knihovně

Je nespočet aktivit, kterými mohou dobrovolníci spolu s profesionálními kolegy obohacovat či zkvalitňovat služby knihoven. Pestrost příkladů z knihoven napovídá, že spíš je těžké stanovit to, co už dobrovolníci dělat v knihovnách nemohou.Omezení však samozřejmě jsou, převážně vyplývají z toho, že dobrovolnictví není pracovněprávní vztah. Není tedy vhodné, aby dobrovolníci suplovali odbornou práci pracovníků knihovny.
Výše uvedené však neznamená, že dobrovolníci by v knihovně mohli vykonávat pouze pomocné práce. Spektrum služeb nabízených knihovnou je možné rozšířit mnoha směry, ale knihovník na ně (většinou z nedostatku času či odbornosti) nestačí. Někdy zase potřebuje knihovník "jen" další ruce, které by se přidaly k dílu, další hlavu, která by pomohla promyslet organizaci připravované akce, či další oči, které by ohlídaly neposedné děti před akcí. Zde všude se otvírá široké pole působnosti pro dobrovolníky.

Při knihovnách pracují různé kluby, kroužky, organizují se různé vzdělávací aktivity, jejichž realizace vyžaduje lidi znalé organizace a schopné zajistit zázemí připravované akce. Úspěšnost a dlouhodobá udržitelnost je závislá také na vhodných lektorech. Vzniká tu prostor pro uplatnění i takových dobrovolníků, kteří disponují určitými vědomostmi a dovednostmi a předávání těchto může být pro ně spojeno s jejich vlastní seberealizací.

Práce dobrovolníků v knihovnách nekončí ani v období letních prázdnin. Dříve odjížděly děti o prázdninách z měst, dnes řada z nich zůstává po většinu prázdninového času v místě svého bydliště. Knihovny pak fungují jako zájmová centra pro smysluplné trávení volného času, kde svůj program nenachází jen děti, ale i celé rodiny. Některé knihovny úspěšně organizují i příměstské prázdninové tábory.
Dobrovolníci v knihovnách se mohou uplatnit jako:

 • laičtí informátoři pomáhající návštěvníkům knihovny s orientací ve službách knihovny
 • "donašeči" knih pro imobilní uživatele knihovny
 • předčítači knih
  • pro individuální posluchače (po přinesení knihy imobilnímu uživateli knihovny, pro zrakově postižené v jejich domovech, v domovech důchodců atd.)
  • pro kolektivy (např. "čtoucí babičky" v dětských odděleních)
 • osoby "monitoringu" místa, organizací, sponzorů (pomáhají knihovně udržovat informace o místě v aktualizovaném stavu, příp. je doplňují)
 • průvodci po městě poskytující netradiční a/nebo pamětnické seznamování s prostředím a historii místa
 • lektoři nejrůznějších klubů, kroužků, zájmových aktivit, kurzů a seminářů
 • pomocníci při údržbě knihovního fondu
 • porotci pro soutěže
 • poradci nejrůznějších odborností
  • pro knihovnu
  • pro veřejnost (např. poradce pro energetický audit rodinných domků v Městské knihovně v Rožnově)
 • asistenti přípravy dětí do školy - namísto zaměstnaných rodičů jsou nápomocní při vypracovávání školních úkolů a přípravě na další výuku (např. knihovna v New Jersey v USA má dobrovolníky, kteří mezi 15. a 18. hodinou takto zastupují zaneprázdněné rodiče)
 • tazatelé pro dotazníková šetření knihovny
 • organizátoři a/nebo pomocníci při akcích realizovaných knihovnou
 • pomocníci při zajišťování prázdninových her knihovny
 • zástupci cílových skupin pro zjišťování jejich potřeb
 • "supervizoři" pro činnost knihovny zajišťující zpětnou vazbu především managementu knihovny
 • pomocníci v péči o zeleň
 • asistenti při estetizaci prostředí knihovny
 • publicisté příběhů knihovny/o knihovně/z knihovny
 • grafici drobného tisku vydávaného knihovnou

atd.
Výčet možných uplatnění pro dobrovolníky zdaleka není úplný, dobrovolnické aktivity v knihovně vždy musí vycházet z potřeb a možností konkrétní knihovny i možností, schopností a zájmů jejich dobrovolníků i potřeb uživatelů knihovny.

Při řadě dobrovolnických aktivit je vhodné zvážit možnost supervize.

01.09.2016