Information for libraries

 • na webu
Nacházíte se zde: Úvod Akce, vzdělávání Studijní texty Prezentace z rekvalifikačního kurzu pořádaného NK ČR (2016)
 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Akce, vzdělávání Studijní texty Prezentace z rekvalifikačního kurzu pořádaného NK ČR (2016)

Prezentace z rekvalifikačního kurzu pořádaného NK ČR (2016)

V prezentacích je přehledně shrnuta řada aktuálních témat (mj. spolupráce knihoven, legislativa, trendy rozvoje veřejných knihoven, grantové programy či knihovnické spolky).

3. 2. 2016

 • Štogrová Jedličková, Petra: Informatizace společnosti [PDF]

17. 2. 2016

 • Pillerová, Vladana: Systémy knihoven, spolupráce knihoven, regionální funkce knihoven [PDF]
 • Smetanová, Dana: Legislativní zabezpečení oboru [PDF]

24. 2. 2016

 • Richter, Vít: Perspektivy a trendy rozvoje veřejných knihoven [PDF]
 • Richter, Vít: Služby knihoven a autorský zákon č. 121/2000 [PDF]
 • Richter, Vít: Grantové programy na podporu knihoven [PDF]
 • Richter, Vít: Knihovnické organizace a spolky, poradní orgány, diskusní konference [PDF]

2. 3. 2016

 • Giebisch, Roman: Revize a vyřazování v knihovnách [PDF]
 • Drobíková, Barbora: Knihovna jako systém [PDF]

9. 3. 2016

 • Drobíková, Barbora: Dokumentografický fond [PDF]

16. 3. 2016

 • Kvasnica, Jaroslav: Ochrana digitálních dokumentů [PDF]
 • Knollová, Světlana: Akvizice: doplňování neperiodické literatury [PDF]

23. 3. 2016

 • Nová, Hana: Akvizice periodické literatury [PDF]

30. 3. 2016

 • Hemola, Hanuš, Kostlánová, Vlasta: Národní knihovna [PDF]
 • Ouzká, Marcela: VPK – služba document delivery [PDF]

13. a 20. 4. 2016

 • Lichtenbergová, Edita: Zpracování fondů [PDF]
 • Svobodová, Jaroslava: Bibliografický popis (popisné údaje) [PDF]
 • Přibylová, Jarmila: Volba selekčních údajů, tvorba záhlaví [PDF]
 • Lichtenbergová, Edita: Návěští, kódované údaje, pole bloku 0XX a 336, 338 (minimální záznam) [PDF]
 • Lichtenbergová, Edita: Použití polí 008, 007, 006 [PDF]

27. 4. 2016

 • Bartl, Zdeněk: Soubory národních jmenných autorit jako výsledek kooperace českých knihoven [PDF]

27. 5. 2016

 • Stöcklová, Anna: Automatizace knihoven [PDF]

1. 6. 2016

 • Cerniňáková, Eva: Knihovní software s otevřeným zdrojovým kódem [PDF]
 • Bartůňková, Eva: Knihovnické zdroje [PDF]
 • Hájková, Zuzana: E-knihy a knihovny [PDF]

8. 6. 2016

 • Jiskrová, Jindra: Vyhledávání v souborných katalozích [PDF]

22. 6. 2016

 • Štěrbová, Jaroslava: Sociální komunikace, knihovníci a čtenáři [PDF]

7. 9. 2016

 • Johnová, Radka: Management a marketing v knihovnách [PDF]

14. 9. 2016

 • Richter, Vít: Benchmarking knihoven [PDF]
 • Richter, Vít: Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2016 - 2020 s výhledem do roku 2025: informace o přípravě [PDF]
 • Richter, Vít: Měření efektivity vynaložených prostředků ve veřejné knihovně: projekt ROI (Return on Investment) [PDF]
 • Richter, Vít: Standard pro dobrou knihovnu [PDF]

21. 9. 2016

 • Hemola, Hanuš: Služby knihoven RKK 1 [PDF]

5. 10. 2016

 • Hemola, Hanuš: Služby knihoven RKK 2 [PDF]

12. 10. 2016

 • Houšková, Zlata: Děti – specifická skupina uživatelů [PDF]
 • Houšková, Zlata: Knihovny a senioři [PDF]
 • Houšková, Zlata: Osoby se specifickými potřebami [PDF]

19. 10. 2016

 • Urbanová, Veronika: Referenční služby [PDF]

26. 10. 2016

 • Kohoutová, Ludmila: Meziknihovní služby [PDF]

2. a 9. 11. 2016

 • Válková, Lenka, Urbanová, Veronika: Elektronické informační zdroje a databáze [PDF]
 • Válková, Lenka, Urbanová, Veronika: Licencované online databáze [PDF]
 • Ježková, Zuzana: Dobrovolníci ve veřejných knihovnách ČR [PDF]

16. a 23. 11. 2016

 • Válková, Lenka: Rešerše [PDF]
20.03.2017