Information for libraries

  • na webu
Nacházíte se zde: Úvod Akce, vzdělávání Akce Knihovnického institutu NK ČR pro odbornou veřejnost Inovační kurzy informační gramotnosti - 2023
  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Akce, vzdělávání Akce Knihovnického institutu NK ČR pro odbornou veřejnost Inovační kurzy informační gramotnosti - 2023

Inovační kurzy informační gramotnosti - 2023

Konají se pod záštitou Ministerstva kultury ČR v rámci podprogramu VISK 2 a pro pracovníky knihoven evidovaných u MK ČR budou zdarma.

 

E-knihy, e-výpůjčky a další digitální dokumenty /10 hodin/ - přihlašovací formulář

- cílem je seznámit knihovníky se základními pojmy z oblasti e-knih, e-výpůjček, nabídkou volně dostupných e-dokumentů, dozví se základní výhody/nevýhody půjčování apod. Způsoby zpřístupnění e-knih, základní výhody/nevýhody půjčování, technologie, formáty.

Termíny: 2. a 9. 6.

Lektor: Mgr. Drahomíra Dvořáková

 

Rešeršní strategie, postupy, informační zdroje /15 hodin ve 3 následujících dnech: 8., 15. a 22. 9./ - přihlašovací formulář

Účastníci získají přehled o novinkách ve vyhledávání informací, seznámí se s typologií rešeršních strategií a praxí rešeršních postupů na volném internetu i v licencovaných databází. Vyzkouší si práci s vyhledávacími nástroji v praktických případových studiích pro různé kategorie uživatelů. Získají přehledy vyhledávacích nástrojů i jejich porovnání a využití v praxi. Seznámí se s možnostmi nové normy ČSN ISO 690:2022. Porozumí výhodám i omezením využívání umělé inteligence ve vyhledávání informací.

Termíny: 8., 15. a 22. 9.

 

Bezpečnost v Online prostředí /5 hodin/

- nástrahy internetu, orientace v problematice kyberšikany, rozpoznání varovných signálů. Vytvoření bezpečného hesla, ochrana osobních údajů, autorské právo na internetu (stahování a používání obsahu / obrázků z internetu), obrana proti podvodným praktikám (hoax, phishing). Seznámení se světem kyberzločinu jako základ pro lepší práci se čtenáři.

Termíny: zatím nevyhlášeny

 

Vytváříme elektronické dotazníky či testy a sbíráme zpětnou vazbu /15 hodin výuky ve 3 dnech/

- naučí knihovníky efektivně získávat zpětnou vazbu od svých čtenářů a vytvářet dotazníky, testy, kvízy, registrace na semináře aj. Účastníci se naučí tvořit a upravovat jednoduché dotazníky, testy či kvízy, správně pokládat otázky a poté pracovat se získanými daty a vyhodnocovat je prostřednictvím nástrojů jako jsou Survio, Google a další.

Termíny: zatím nevyhlášeny

 

Google – produkty a služby /10 hodin výuky ve 2 dnech/

- seznámí uživatele s možnostmi vyhledávání, aplikacemi Disk Google, Google Scholar a Google Books, YouTube, Mapy, kalendář aj. Kurz je zaměřen na práci s Googlem, využití pokročilých aplikací pro práci knihoven, rozšířené služby Googlu, vyhledávání informací a zlepšení služeb pro uživatele. Účastníci se seznámí s aplikacemi Googlu využitelnými pro praktickou činnost veřejných i odborných knihoven.

Termíny: zatím nevyhlášeny

 

Tvorba propagačních materiálů pomocí aplikace MS Publisher /15 hodin/

- účastníci se naučí vytvářet profesionálně graficky vypadající tiskové materiály - pozvánky, letáčky a jakékoliv jiné marketingové materiály. Naučí se využívat vestavěné šablony, grafiku, textová pole a nástroje zajišťující jednotnost návrhu.

Termíny: zatím nevyhlášeny

 

Využití digitální knihovny Kramerius pro zpřístupnění děl nedostupných na trhu /5 hodin/ - přihlašovací formulář

- jednodenní kurz je zaměřen na vyhledávání informací v systému Kramerius, který umožňuje knihovnám zpřístupňovat digitalizované dokumenty v praktické digitální knihovně. Zachraňuje tak periodika a monografie ohrožené degradací papíru a tím zachovává jejich obsah uživatelům. Cílem je, aby absolvent kurzu dokázal využívat množství informací ve zdigitalizovaných dokumentech a vystavených v této volně dostupné databázi.

Termíny: 30. 5. a 29. 6.

Lektor: Ing. Aleš Brožek

 

MS Word v novém /15 hodin/ - přihlašovací formulář

- účastníci školení si při úpravě různých dokumentů procvičí různé formátové vlastnosti znaků, odstavců, stránky a vyzkoušejí si nástroje programu MS Word, které jsou určené ke správě dlouhých dokumentů (styly, vodoznak, oddíly a jejich využití, číslování nadpisů, poznámky pod čarou). Vyzkoušejí si práci s grafickými objekty (kreslení, obrázky) a tabulkami. Ve Wordu si uschovají logo, podpis a vytvořené Záhlaví/Zápatí pro opakované vkládání. Naučí se také pracovat s hromadnou korespondencí.

Termíny: 5., 12. a 19. 6.

Lektor: Mgr. Anna Nováková

 

MS Excel v novém /15 hodin/ - přihlašovací formulář

- účastníci školení si na několika komplexních příkladech vyzkoušejí a opakováním procvičí různé nástroje programu MS Excel. Při řešení problémů využijí řadu různých funkcí, použijí podmíněný formát nejen ke zvýraznění dat, naučí se pokročilejším způsobem pracovat se seznamy a pomocí vlastního formátu upraví formát čísel v tabulkách. Ochrání svá data pomocí zámku a naučí se kontrolovat správnost zadávaných dat. Vyzkoušejí si také práci s grafikou.

Termíny: 15., 22. a 29. 5.

Lektor: Mgr. Anna Nováková

 

Úprava a střih videí pomocí programu Shotcut /5 hodin/ - přihlašovací formulář

- program Shotcut patří mezi nejlepší volně dostupné programy pro práci s videi. Účastníci školení si vyzkoušejí různé možnosti střihu videí, překrývání videí, zakomponování obrázků do výsledného videa, vypnutí zvuku videa a přidání vlastního zvuku. Pomocí nástrojů programu přidají do vybraných částí výsledného videa text a upraví jeho polohu, velikost, vzhled a další vlastnosti, vyzkoušejí si některé z mnoha filtrů (různé animace, změna barevnosti, jasu, …), ale také nastavení rychlosti a směru přehrávání. Účastníci si také prohlédnou různé formáty nabízené pro uložení výsledného videa.

Termíny: 15. 6.

Lektor: Mgr. Anna Nováková

 

Canva /5 hodin/ - přihlašovací formulář

- Canva je webová aplikace s českým rozhraním, pomocí které lze snadno vytvořit různé profesionálně vyhlížející typy grafických materiálů – navštívenky, pozvánky, diplomy, kalendáře, grafiky pro sociální sítě, vícestránkové zpravodaje,… Při vytváření vlastních návrhů lze využít vzory těchto dokumentů navržené profesionály a pomocí různých nástrojů programu je upravit a doplnit podle svých potřeb a představ. Lze také vyjít z prázdného dokumentu a naplnit ho různými grafickými prvky nabízenými programem nebo vlastními. Program je v základní verzi zdarma. V rozšířené verzi CANVA PRO je zdarma pro školy a neziskové organizace.

Termíny: 26. 6.

Lektor: Mgr. Anna Nováková

 

Canva 2 /5 hodin/

V navazujícím kurzu CANVA 2 si účastníci na několika příkladech připomenou a prohloubí znalost nástrojů a postupů, se kterými se seznámili v úvodním kurzu CANVA (využití barevných přechodů, rámečků, stínů, vrstev, efektů textu,…). Naučí se ve svých návrzích využívat tabulky, případně grafy, a vytvářet hypertextové odkazy (sociální sítě, webové stránky, PDF dokumenty). Pomocí animací a časování vytvoří video, animace využijí v prezentaci, ale i v grafikách pro sociální sítě. Naučí se stříhat video a k videu připojí zvuk. Účastníci kurzu také vytvoří webovou stránku a publikují ji přímo na serveru CANVA.

Termín: 25. 9.

Lektorka: Mgr. Anna Nováková

 

Kurz inovativní práce s informacemi /10 hodin ve 2 následujících dnech: 6. a 20. 10./ - přihlašovací formulář

Cílem kurzu je prakticky si vyzkoušet práci s informacemi zaměřenou na:

- předávání obsahu s cílem aktivizovat účastníky, získat zpětnou vazbu či otestovat jejich znalosti. Přestavíme se si nástroje pro kvízy (Kahoot), nástroje pro tvorbu aktivit - např. otázek, cvičení, Bingo, digitálních odznáčků (Padlet, Mentimeter, Flippity, Classtools aj.);

- možnosti vizualizace a podporu kreativity (slovní mraky, grafické nástroje pro tvorbu prezentací, kreativní techniky a metody);

- využití umělé inteligence při práci s informacemi (videa, texty, obrázky);

- organizaci informací - digitální kurátorství a produktivitu (nástroje pro ukládání informací - Diigo, Trello, Pearltrees, Padlet), metody pro práci s informacemi).

Termíny: 6. a 20. 10.

Lektor: Mgr. Drahomíra Dvořáková

 

Kurzy budou zahájeny v 9:30 v počítačové učebně Vzdělávacího centra NK ČR, Klementinum 190, Praha 1, budova A, místnost č. 144. V případě zájmu o kurzy vyplňte přihlašovací formulář nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese: eva.dostalkova@nkp.cz

26.04.2023