Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby EDD ZÍSKEJ

EDD ZÍSKEJ

Služba elektronického dodávání dokumentů EDD ZÍSKEJ umožňuje uživatelům zapojených knihoven získat elektronickou kopii z tištěného zdroje (standardně ve formátu PDF), který nelze půjčit v jeho domovské knihovně. V rámci této služby lze zhotovit kopie pouze části dokumentů. U monografií je možné žádat o kopie do počtu 20 stran, z periodik je možné zhotovit kopie v rozsahu 1 článku.

Dokument se musí nacházet v některé z knihoven zapojených do ZÍSKEJ, která poskytuje EDD jako dodávající knihovna. Pro možnost službu využívat potřebuje být čtenář řádně registrován ve své domovské knihovně, která musí být do ZÍSKEJ zapojena jako žádající knihovna se spuštěným modulem EDD.

Čtenář si sám vyhledá požadovaný dokument v portálu Knihovny.cz a postupuje obdobně, jako když si žádá MVS, po rozkliknutí detailu daného titulu si ve spodní části záznamu zvolí záložku Získej EDD, která se nachází hned vedle záložky MVS. Pro objednání je nutné být do portálu Knihovny.cz přihlášen.

Během vytváření objednávky je vypočítána předběžná účtovaná částka, konečná cena bude upřesněna až po skutečném zhotovení elektronické kopie. Získání kopie je podmíněno platbou v systému ZÍSKEJ.

Z důvodů vyšší ochrany autorů či jiných nositelů autorských práv jsou kopie opatřeny ochranným prvkem. Je výslovně zakázáno takové označení na elektronické rozmnoženině jakkoli měnit nebo odstraňovat, jakož i měnit formát elektronické podoby zpřístupněného dokumentu.

Další informace lze získat na portálu ZÍSKEJ, provozovatelem systému je NTK.

11.05.2024
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube