Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Chci službu Registrovat se vzdáleně

Registrovat se vzdáleně

Kdo se může v NK ČR vzdáleně registrovat?

Vzdálená registrace je určená pro uživatele (fyzické osoby) starší 15 let, kteří dosud nejsou v NK ČR registrovaní, viz bod 12 Pravidel vzdálené registrace.

 

Jaké služby mají přístupné vzdáleně registrovaní uživatelé NK ČR?

Po úspěšném dokončení vzdálené registrace mohou vzdáleně registrovaní uživatelé NK ČR využívat následující služby NK ČR:

 

Jak se vzdáleně registrovat?

Prvním krokem vzdálené registrace je vyplnění předregistračního formuláře.

Po úspěšné předregistraci je potřeba pro dokončení vzdálené registrace provést kroky:

 • zkontrolovat a doplnit Smlouvu, nechat ověřit podpis na Smlouvě a zaslat ji NK ČR
 • uhradit registrační poplatek

Ze strany uživatele mohou tyto kroky probíhat souběžně. Všechny podklady obdržíte e-mailem.

Úhrada registračního poplatku probíhá pouze online platební kartou. Pokud uživatel uplatňuje některý z nároků na slevu, je vhodné nejprve NK ČR zaslat podepsanou Smlouvu a doklad pro uznání slevy a s případnou platbou registračního poplatku vyčkat na výzvu ze strany NK ČR.

Vzdáleně registrovaným uživatelům není vystavován čtenářský průkaz.

 

Může vzdáleně registrovaný uživatel využívat i další služby NK ČR?

Vzdáleně registrovaný uživatel se může stát i registrovaným uživatelem a poté využívat další služby. V takové případě je nutné, aby při první osobní návštěvě kontaktoval pracovníky Haly služeb, splnil podmínky registrace a uhradil poplatek za vystavení čtenářského průkazu dle platného Ceníku placených služeb a poplatků NK ČR. Platnost čtenářského průkazu bude nastavena tak, aby uživatel dokončil započaté registrační období 365 dnů.

 

 

14.09.2021
Vzdálená registrace v kostce
 1. předregistrujte se v NK ČR
 2. e-mailem obdržíte předvyplněnou Smlouvu a údaje k platbě
 3. Smlouvu zkontrolujte a doplňte chybějící údaje
 4. Smlouvu vytiskněte a např. na Czech POINTu nechte ověřit svůj podpis na Smlouvě
 5. naskenovanou Smlouvu s ověřeným podpisem zašlete na hala.os@nkp.cz nebo poštou na adresu NK ČR
 6. pokud uplatňujete nárok na slevu, zašlete nám podklady k jejímu uznání
 7. zaplaťte registrační poplatek online platební kartou, konkrétní odkaz pro platbu naleznete v úvodním e-mailu

Podrobný návod pro vzdálenou registraci (pdf)

Pravidla vzdálené registrace

Registrační poplatek a online platba
Lhůty

Do 7 kalendářních dnů od předregistrace je nutné:

 • zaslat (e-mailem, poštou) Smlouvu s ověřeným podpisem
 • uhradit registrační poplatek (neuplatňujete-li nárok na slevu)


Dokončení registrace a aktivace služeb

NK ČR registraci dokončí nejpozději do 2 pracovních dnů od zaevidování úhrady registračního poplatku a doručení podepsané Smlouvy (podle toho, ke které skutečnosti dojde později).

 

Pokud NK ČR do 7 kalendářních dnů od předregistrace obdrží pouze část podkladů, bude uživatele kontaktovat s výzvou k doplnění podkladů pro dokončení vzdálené registrace.

Kam se obrátit

Hala služeb

Vzdálená registrace od 14. 9. 2021

Národní knihovna ČR nabízí vzdálenou registraci jako experimentálně poskytovanou službu
(Knihovní řád, část druhá Služby uživatelům, bod 7)