Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Studovny Studovna periodik - podmínky provozu od 29. 6. 2020

Studovna periodik - podmínky provozu od 29. 6. 2020

Postupné obnovení provozu v prostorách Klementina

Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 20581/2020-7/MIN/KAN ze 17. června 2020 a čj. MZDR 15757/2020-24/MIN/KAN z 19. června 2020 a vzhledem k tomu, že hlavní město Praha se považuje za region se zhoršenou epidemiologickou situací, probíhá provoz Národní knihovny ČR pro veřejnost i nadále v omezeném režimu. Zejména jde o to, že i nadále trvá pro osoby vstupující do prostor Národní knihovny ČR a prodlévající v nich povinnost používat prostředky ochrany dýchacích cest a dezinfikovat si ruce.

 

Studovna periodik

 • otevírací doba: úterý a čtvrtek 9:00 – 19:00 hodin

 • přístup do studoven je povolen výlučně registrovaným čtenářům

 • při vstupu do studovny si čtenář dezinfikuje ruce připraveným prostředkem  

 • místo ke studiu ve studovně není třeba rezervovat předem, pouze pro práci na PC a v systému Kramerius je  nutná rezervace prostřednictvím čtenářského konta v knihovním systému
  • časový interval rezervace je 1 hodina (9:00-10:00, 10:00-11:00, atd.) a 2 hodiny na práci v systému Kramerius (9:00-11:00, 11:10-13:00, atd.)
  • rezervace zaniká bez náhrady, pokud čtenář přijde později než 0,5 hodinu po jejím začátku
  • čtenáři bez zadané rezervace na PC nelze místo zaručit
  • pokud ve studovně není volné místo, je čtenář povinen neprodleně studovnu opustit  

 • podmínky provozu studovny
  • počet míst ke studiu, k práci se čtečkou na mikrofilmy a počítači  je omezen, rozmístění je upraveno tak, aby byla zajištěna vzdálenost 2 m mezi čtenáři (místa nesmí čtenáři měnit ani posouvat, klávesnice a myš musejí být dezinfikovány před dalším použitím)
  • přístup k periodikům vystaveným na policích se přechodně ruší
  • čtenář o výdej titulu/čísel požádá službu ve studovně a to i titulů z povinného výtisku, který se expeduje do cca 10 min. po zadání požadavku
  • objednat i rezervovat je možné maximálně 5 titulů/roků ( případné výjimky posoudí knihovník)
  • při čekání v řadě je třeba zachovávat odstup 2 metrů mezi čtenáři (dle značení)
  • při vracení novin / časopisů / mikrofilmu službě čtenář sdělí o každém zvlášť, zda
   • se  má vrátit do skladu (bude opět dostupný nejdříve až za jeden [1] den)
   • počítá s jeho opakovaným studiem


26. 6. 2020 PhDr. Hana Nová, vedoucí odd. periodik

26.06.2020