Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Studovny Referenční centrum - podmínky provozu od 29. 6. 2020

Referenční centrum - podmínky provozu od 29. 6. 2020

Postupné obnovení provozu v prostorách Klementina

Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 20581/2020-7/MIN/KAN ze 17. června 2020 a čj. MZDR 15757/2020-24/MIN/KAN z 19. června 2020 a vzhledem k tomu, že hlavní město Praha se považuje za region se zhoršenou epidemiologickou situací, probíhá provoz Národní knihovny ČR pro veřejnost i nadále v omezeném režimu. Zejména jde o to, že i nadále trvá pro osoby vstupující do prostor Národní knihovny ČR a prodlévající v nich povinnost používat prostředky ochrany dýchacích cest a dezinfikovat si ruce.

 

Referenční centrum

 • otevírací doba:
  • pondělí, středa, pátek      9:00 – 14:00 hodin
  • úterý, čtvrtek                    9:00  19:00 hodin
   (přístup ke studijnímu místu či počítači může být aktuálně pozdržen kvůli provádění dezinfekce)
 • přístup do studoven je povolen výlučně registrovaným čtenářům

 • při vstupu do studovny si čtenář dezinfikuje ruce připraveným prostředkem  

 • místo ke studiu ve studovně není možné předem rezervovat; konkrétní místo určuje knihovník
 • pro přístup k licencovaným zdrojům  či konzultace je vyhrazen jeden počítač, toto místo nelze rezervovat
 • počítač pro práci s digitální knihovnou Kramerius a počítač pro přístup k internetu je možné rezervovat předem prostřednictvím čtenářského konta v knihovním systému
  • časový interval rezervací
   • digitální knihovna Kramerius: 9:00-11:00, 11:00-13:00, v úterý a čtvrtek dále také 13:00-15:00, 15:00-17:00, 17:00-19:00
   • internet: 9:00-10:00, 10:00-11:00, 11:00-12:00 a dále vždy každou celou hodinu v rámci provozní doby
  • u nevyužité rezervace nárok na objednané místo po 10 minutách bez náhrady zaniká
  • na rezervace zadané po začátku rezervovaného časového bloku nebude brán zřetel
  • na volných počítačích lze bez předem zadané rezervace pracovat po dobu 15 minut; v případě, že je daný počítač na další časový blok již rezervován a do začátku této rezervace zbývá méně než 15 minut, službu konající knihovník čtenáře na tuto skutečnost upozorní
  • bez rezervace nelze zaručit počítač pro práci s digitální knihovnou, internetem

 

 • podmínky provozu studovny
  • počet míst ke studiu, pro práci s digitální knihovnou Kramerius, přístupu k licencovaným databázím a internetu je omezen
  • rozmístění míst je upraveno tak, aby byla zajištěna vzdálenost přibližně 2 m mezi čtenáři
  • místa nesmí čtenáři měnit ani posouvat, klávesnice a myš musejí být dezinfikovány před dalším použitím
  • studijní místa jsou přednostně určena pro uživatele meziknihovních služeb
  • přechodně se ruší:
   • volný přístup k příruční knihovně
  • svazky z příruční knihovny zpřístupní služba na základě žádosti čtenáře; takto zapůjčené svazky jsou následně načteny jako výpůjčka na konto čtenáře
  • při vracení knih z příruční knihovny a svazků zapůjčených v rámci meziknihovních služeb (MVS/MMVS) čtenář sdělí službě o každém zvlášť, zda
   • počítá s jejich opakovaným studiem
   • nemá o další studium zájem (svazky z příruční knihovny RC i výpůjčky MVS/MMVS budou opět dostupné nejdříve až za tři [3] dny)
   • u výpůjček MVS/MMVS též sdělí, zda je možné svazek již vrátit zpět
  • při čekání v řadě je třeba zachovávat odstup 2 metrů mezi čtenáři (dle značení)  

  • kopírovací služby jsou ve studovnách poskytovány v obvyklém režimu


26. 6. 2020 Mgr. Karolína Košťálová, vedoucí odd. referenčních a meziknihovních služeb

30.06.2020