Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Knihovní řád a další pravidla Pokyny pro práci uživatelů na počítačích ve Studovně společenských a přírodních věd

Pokyny pro práci uživatelů na počítačích ve Studovně společenských a přírodních věd

Ve Studovně společenských a přírodních věd jsou uživatelům k dispozici čtyři počítače

 • Počítač č. 1 je určen přednostně pro zpřístupňování elektronických dokumentů (DVD, CD-ROM, disket, případně dalších) expedovaných ze skladiště Národní knihovny ČR nebo zařazených do příruční knihovny Studovny společenských a přírodních věd, případně síťových zdrojů souvisejících s tištěnými dokumenty z fondu Národní knihovny ČR. Expedované elektronické dokumenty se zpřístupňují pouze registrovaným uživatelům Národní knihovny ČR. Elektronické dokumenty, jejichž hlavním obsahem jsou počítačové programy, se nezpřístupňují. Upozorňujeme uživatele na dodržování autorského zákona při zhotovování kopií (přípustné jsou pouze tiskové výstupy).
 • Počítač č. 2 je určen výlučně pro práci se skenerem mikrofilmů.
 • Počítač č. 3 je určen pro práci v digitální knihovně Kramerius. (Není-li požadavek na práci v digitální knihovně, lze stanici použít pro přístup k on-line katalogu NKČR, případně informačním stránkám knihovny.)
 • Počítač č. 4 (místnost č. 25) je určen pro zpřístupňování

 • Pro práci na počítači č. 1 ve Studovně společenských a přírodních věd se stanoví tato stupnice priorit užití
  (v pořadí od 1. do 5.):
 1. prioritu (nejvyšší) má uživatel, který pracuje s elektronickými dokumenty objednanými ze skladiště nebo zařazenými do příruční knihovny Studovny společenských a přírodních věd nebo se síťovými zdroji, jež jsou zpřístupňovány nakladatelem jako součást díla, jež registrovaný uživatel studuje; časový limit pro délku takové práce se stanovuje na dvě hodiny,
 2. (nižší) má uživatel, který pracuje se síťovými zdroji, jež jsou odkázány v díle, jež registrovaný uživatel studuje; časový limit pro délku takové práce se stanovuje na dvě hodiny,
 3. má uživatel, který pracuje s katalogy nebo databázemi Národní knihovny ČR; časový limit pro délku takové práce se stanovuje na jednu hodinu,
 4. má uživatel, který zhotovuje tiskový výstup ze souborů uložených na jeho vlastním nosiči (CD-ROM, DVD, paměťové kartě, disketě); časový limit pro délku takové práce se stanovuje na jednu hodinu,
 5. nejnižší mají ostatní uživatelé; časový limit pro délku takové práce se stanovuje na jednu hodinu,
 • Uživatel s nižší prioritou je povinen uvolnit místo u počítače uživateli s vyšší prioritou, a to do pěti minut. Ve sporných případech rozhoduje knihovník.
 • Dodržování limitu pro priority 1 – 5 se nevyžaduje, pokud a dokud se nedostaví další zájemce.
 • Dodržování limitu pro priority 1 – 3 a podle bodu b se uplatní jen pro zájemce o službu z tohoto rozmezí priorit.
 • Je-li místo u počítače obsazeno, může se zájemce o práci na počítači obrátit ve smyslu uvedených pravidel na knihovníka s požadavkem o zajištění místa.

 

Při práci s počítači platí obecné Pokyny využívání výpočetní techniky a Pokyny pro využívání Internetu a elektronických informačních zdrojů v Národní knihovně ČR.

 • Berte zejména v úvahu, že používání zdrojů, s nimiž pracujete, může podléhat omezením vyplývajícím z autorského zákona.
 • Uživatelé jsou zejména povinni užívat informační prameny v souladu s platnými zákony a předpisy ČR a v souladu s obecně uznávanými morálními normami.
 • Uživatelé mohou ve studovně používat vlastní přenosné počítače, včetně služby bezdrátového připojení k Internetu (Wi-Fi).

V Praze dne 12. září 2012

PhDr. Michal Hora
správce Studovny společenských a přírodních vědJana Huňová

24.05.2016