Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Knihovní řád a další pravidla Pravidla užívání Relaxační zóny a Individuální studijní zóny

Pravidla užívání Relaxační zóny a Individuální studijní zóny

 1. Prostory Relaxační zóny a Individuální studijní zóny (dále společně také jaké „prostory“) mohou využít registrovaní uživatelé Národní knihovny ČR (dále jen jako „NK ČR“) i držitelé jednodenní vstupenky.

 2. Je zakázáno využívat prostory ke komerční nebo jinak výdělečné činnosti.

 3. V prostorech je možné studovat vlastní dokumenty nebo dokumenty, které mají uživatelé v NK ČR absenčně vypůjčené, a při vstupu byla na tyto dokumenty vyplněna propustka.

 4. Do těchto prostor nelze objednávat dokumenty z fondu NK ČR. Nelze sem ani vnášet dokumenty, které máte vypůjčené v jiných studovnách.

 5. K dispozici je možnost připojení do elektrické sítě a na wi-fi NK ČR.

 6. Hlasová komunikace je povolena, dodržujte však vzájemnou ohleduplnost vůči ostatním, kteří se v prostoru s vámi nacházejí.

 7. V prostorech je povolena konzumace nápojů a jídla, je zde však zakázáno konzumovat teplá jídla z bufetu.

 8. V Relaxační zóně se nachází místo pro výměnu knih, tzv. knihobudky. Můžete do nich odložit knihy, které jsou ve vašem vlastnictví. Z knihobudky si zároveň můžete odnést knihy, které zde nechali jiní čtenáři. Při odchodu z knihovny předložte tyto knihy ke kontrole pracovníkům ostrahy. V knize nesmí být razítko NK ČR ani jiné vlastnické znaky NK ČR.

 9. V Relaxační zóně můžete využít komunitní nástěnku pro zanechání vzkazu.

 10. Po odchodu zanechejte prostor ve stejném stavu, v jakém jste ho nalezli. Pokud naleznete prostory poškozené, poškození hlaste službě v Referenčním centru, a to buď osobně, nebo telefonicky na čísle +420 221 663 201.

 11. Za předměty vnesené či odložené uživateli nepřebírá NK ČR odpovědnost. K uložení věcí či svršků jsou uživatelům k dispozici uzamykatelné úložné skřínky a šatna.

 12. Prostor je monitorován prostřednictvím kamerového (ne zvukového) systému se záznamem.

 13. V případě jakéhokoliv bezpečnostního problému či konfliktu kontaktujte pracovníky ostrahy.

 

V Praze dne 6. května 2022

Mgr. Tomáš Foltýn
generální ředitel NK ČR

12.05.2022