Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Knihovní řád a další pravidla Badatelský list uživatele studovny dokumentů podléhajících zvláštnímu ochrannému režimu

Badatelský list uživatele studovny dokumentů podléhajících zvláštnímu ochrannému režimu

Logo Národní knihovny Tučně orámované části přečtou - vyplní všichni registrovaní uživatelé.
  Číslo badatelského listu:   200

BADATELSKÝ LIST REGISTROVANÉHO UŽIVATELE KNIHOVNÍCH
JEDNOTEK PODLÉHAJÍCÍCH ZVLÁŠTNÍMU OCHRANNÉMU REŽIMU

PŘÍJMENÍ, jméno registrovaného uživatele: Číslo čtenářského průkazu:
   


Seznámil/a jsem se s Pokyny pro zpřístupňování knihovních jednotek podléhajících zvláštnímu ochrannému režimu Národní knihovny ČR, rozumím jim a svým podpisem se zavazuji, že se jimi budu řídit. Jsem si vědom/a, že v případě jejich narušení mi bude bezvýjimečné odňato právo používat knihovní jednotky z konzervačních fondů celé Národní knihovny ČR, zejména že budu vyloučen/a z práva používat knihovní jednotky podléhající ZOR a ze služeb Studovny rukopisů a starých tisků (chráněné části fondů ve správě Oddělení rukopisů a starých tisků), jakož i dalších studoven konzervačních fondů.
V Praze dne Podpis registrovaného uživatele:Služební poznámky (vyplní se jen v případě, že  daný bod platí):
1. Registrovaný uživatel  bude upozorněn na ustanovení §§ 403-405 trestního zákoníku.  
2.1. Obsah dokumentu spadá pod ustanovení § 191 odst. 1 nebo § 192 odst. 2 trestního zákoníku a registrovaný uživatel doloží vědecký či profesní charakter svého zájmu.  
2.2. Obsah dokumentu spadá pod ustanovení § 191 odst. 1 nebo § 192 odst. 2 trestního zákoníku a dokument nesmí být kopírován.  
3. Jiné speciální pokyny:


Podpis vedoucího
Oddělení studoven:


Vztahuje se ke služební poznámce 1:
Trestní zákon, §§ 403-405
§ 403
Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka
(1) Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
...
(3) Příprava je trestná.
§ 404
Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka
Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 403 odst. 1, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
§ 405
Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia
Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo jiné zločiny nacistů a komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
Přečetl: V Praze dne


Vztahuje se ke služební poznámce 2.1:
Registrovaný uživatel předložil: Korporace: Počet listů:
 

   
Zaznamenal (vedoucí Oddělení studoven): V Praze dne


07.09.2012