Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky

Historické a hudební fondy (HHF)

telefon: 221 663 282
Mgr. Tomáš Klimek, Ph.D. - CV
e-mail: orst@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
Historické a hudební fondy
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
ředitel odboru: Mgr. Tomáš Klimek, Ph.D.
zástupce:
oddělení - vedoucí: 1. Oddělení rukopisů a starých tisků - Mgr. Jan Vojtíšek - (l. 508) - Pracovníci
2. Hudební oddělení - Mgr. Zuzana Petrášková (l. 129)
3. Referát Manuscriptorium - PhDr. Zdeněk Uhlíř (l. 283)

Historické a hudební fondy (HHF)
Je útvarem na úrovni odboru, v jeho čele stojí ředitel/ka. Systematicky doplňuje, spravuje, ochraňuje a zpřístupňuje historický a hudební fond NK. V souladu s Knihovním řádem NK poskytuje veřejné knihovnické a informační služby uživatelům knihovny. Je odborným, metodickým, konzultačním a koordinačním centrem pro práci s historickými a hudebními fondy na území ČR; v těchto oblastech se podílí na mezinárodní spolupráci. Dává připomínky, podněty, návrhy a doporučení v rámci legislativního a normativního procesu, týkajícího se kulturního dědictví. Spolupracuje s knihovnami, institucemi a odbornými pracovišti v rámci České republiky a v zahraničí a odpovídá za účast NK ve společných projektech a za plnění příslušných dohod v oblasti historických a hudebních fondů. V rámci své odborné působnosti provádí koordinační, metodickou, poradenskou a konzultační činnost, tuto pravomoc mají v oblasti své působnosti i jednotlivá pracoviště. Podílí se na výzkumné a vývojové činnosti.

Tomáš Klimek

06.06.2022