Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky

Slovanská knihovna (SK)

telefon: půjčovna - 221 663 356, ředitel - 221 663 354
PhDr. Lukáš Babka - CV
e-mail: sluzby.sk@nkp.cz, ředitel - lukas.babka@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
Slovanská knihovna
Mariánské náměstí 190/5
110 00 PRAHA 1
ředitel: PhDr. Lukáš Babka
zástupce ředitele: Bc. Magda Králová
oddělení - vedoucí: 1. Odd. doplňování fondu - Mgr. Marija Vlašić, Ph.D. (l. 381)
2. Odd. zpracování fondu - Mgr. Jitka Prchalová (l. 655)
3. Odd. služeb - Bc. Magda Králová (l. 362)

Slovanská knihovna (SK)
Je útvarem na úrovni odboru, v jeho čele stojí ředitel/ka. SK je veřejně přístupná specializovaná vědecká knihovna pro obor slavistiky. Systematicky doplňuje, zpracovává, spravuje, ochraňuje a zpřístupňuje fond světové slavistické literatury. V souladu s Knihovním řádem NK poskytuje veřejné knihovnické a informační služby uživatelům knihovny. Zpracovává a rediguje odborné bibliografie, speciální soupisy literatury a publikace ve svém oboru. K propagaci sbírek a služeb se SK podílí na pořádání výstav NK a pořádá instruktážní akce. Z rozhodnutí Mezinárodního komitétu slavistů plní funkci centra pro evidenci a zpracování materiálů, vztahujících se k mezinárodním sjezdům slavistů. Spolupracuje s knihovnami, institucemi a odbornými pracovišti v rámci ČR a v zahraničí a odpovídá za účast NK ve společných projektech a za plnění příslušných dohod v oblasti slavistiky. V rámci své odborné působnosti provádí koordinační, metodickou, poradenskou a konzultační činnost, tuto pravomoc mají v oblasti své působnosti i jednotlivá pracoviště. Podílí se na výzkumné a vývojové činnosti.

Lukáš Babka

Odborná činnost

 

16.02.2024
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube