Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky

Vydavatelské oddělení

telefon: 221 663 275
fax:
e-mail: irena.manakova@nkp.cz
poštovní adresa:

Národní knihovna ČR
Vydavatelské oddělení
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1

vedoucí oddělení: Irena Maňáková

Vydavatelské oddělení
Je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí. Komplexně zabezpečuje ediční činnost NK včetně akcidenčních tisků, prodej a distribuci vydaných dokumentů. Odpovídá za přípravu a realizaci výroční zprávy NK. V rámci své odborné působnosti provádí koordinační, metodickou, poradenskou a konzultační činnost. Podílí se na zajištění provozu informačního a prodejního stánku u vchodu do budovy knihovny. Předkládá návrh edičního plánu NK. Plánuje a koordinuje redakční zpracování publikací – děl vydávaných NK a propagačních tiskovin. V rámci své odborné působnosti dohlíží na kvalitu redakční úpravy publikací NK. Podílí se na korekturách textů mediálních, publikačních a jiných výstupů. Zabezpečuje interní výrobu publikací edičního plánu včetně akcidenčních tisků. Komplexně zabezpečuje distribuci, prodej a expedici kompletní nakladatelské produkce NK včetně propagačních předmětů. Podílí se na zajištění provozu informačního a prodejního stánku u vchodu do budovy knihovny.

 

Irena Maňáková

19.04.2018