Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky

Oddělení organizace fondů

telefon: 221 663 124
fax:
e-mail: Pavlina.Ruzickova@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
Odbor správy a ochrany fondů - odd. organizace fondů
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
vedoucí oddělení: Pavlína Růžičková
zástupce: Miluše Horníčková (l. 335)
Oddělení organizace fondů
Je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí. Je výstupním pracovištěm linky zpracování, tj. organizuje uložení knihovních fondů přidělováním signatur novým přírůstkům a provádí jejich adjustaci, navrhuje změny v systému signatur, organizaci a výstavbě sbírek, spravuje místní katalogy a místní seznamy. Provádí opravy a redakci vybraných záznamů v OPAC, vede evidenci a zajišťuje předávání svazků do interní a externí vazby podle dohodnutých kritérií, podílí se na provádění kontroly úplnosti průchodu přírůstků linkami zpracování a výsledky předává příslušným oddělením.

Pavlína Růžičková

11.07.2020