Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky

Knihovnický institut (KI)

telefon: 221 663 338
PhDr. Vít Richter - CV
fax: 222 220 362
e-mail: vit.richter@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
Knihovnický institut
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
ředitel institutu: PhDr. Vít Richter
zástupce ředitele:
oddělení - vedoucí: 1. Studijní a informační oddělení - Mgr. Vladana Pillerová (l. 330)
2. Oddělení vzdělávání - Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. (l. 333)
3. Referát pro analýzu a koordinaci VKIS - PhDr. Vít Richter (l. 338)

Knihovnický institut (KI)
Je útvarem na úrovni odboru, v jeho čele stojí ředitel/ka. Zpracovává koncepční, metodické, normativní a legislativní materiály pro organizační výstavbu a funkční rozvoj systému knihoven v ČR. Na základě pověření MK ČR koordinuje programy a iniciativy na podporu veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS). Poskytuje knihovnám, informačním pracovištím i jejich zřizovatelům poradenské, konzultační a expertní služby. Zabezpečuje mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven a vnitropodnikové vzdělání zaměstnanců NK. V souladu s Knihovním řádem NK poskytuje veřejné knihovnické a informační služby uživatelům knihovny. Ve smyslu platných právních předpisů zastupuje knihovny při jednání s kolektivními správci autorských práv ve věci úhrady odměn za užití autorských děl. V oblasti své působnosti zajišťuje spolupráci na mezinárodní úrovni a podílí se na výzkumné a vývojové činnosti.

Vít Richter

Odborná činnost

 

01.04.2022
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube