Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Z historie knihovny Jakub Kresa

Jakub Kresa

(1648 Smržice -1715 Brno)

Jakub Kresa studoval na gymnáziu v Brně a v 19 letech se stal příslušníkem jezuitského řádu. V letech 1669-70 vyučoval na gymnáziu v Litoměřicích. V letech 1670-73 pokračoval ve studiu na pražské filozofické fakultě. Po krátkém působení opět v Litoměřicích se do Prahy vrátil v roce 1675 a pokračoval ve studiu matematiky a teologie. V roce 1680 byl vysvěcen na kněze. Po krátkém pobytu v Telči se stal v roce 1681 profesorem hebrejštiny na univerzitě v Olomouci, získal doktorát a v roce 1682 začal přednášet matematiku.

Ve školním roce 1685-86 již přednášel matematiku na pražské univerzitě. V roce 1686 odešel Kresa na univerzitu do Madridu, kde působil 15 let, ale dle potřeby přednášel i na královské námořní škole v Cadizu. Za svou práci a zejména překlad 8 knih Eukleidových Základů do španělštiny byl nazýván "Eukleidem Západu". V roce 1701 se Kresa vrátil do Prahy a stal se profesorem teologie na univerzitě. V letech 1704-13 působil Kresa opět ve Španělsku. Po svém návratu do vlasti odešel do Brna, kde v roce 1715 zemřel a byl zde také pohřben.

Po Kresově smrti vyšlo v Praze v roce 1720 jeho dílo Analysis speciosa trigonometriae sphaericae ... Druhá kniha tohoto spisu obsahuje goniometrické funkce a rovinnou trigonometrii, třetí je věnována trigonometrii sférické. Jakub Kresa v ní jako jeden z prvních matematiků používá k vyjádření vzorců algebraickou symboliku.

Jakub Kresa shromáždil v Klementinu významnou sbírku matematických spisů. Tato matematická knihovny se stala  neodmyslitelnou částí klementinského Matematického muzea. Ve fondu Národní knihovny je možné identifikovat některá díla pocházející z jeho majetku.

Zdroj: http://web.math.muni.cz/biografie/, commons.wikimedia.org. Public domain

24.03.2022