Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Národní digitální knihovna

Národní digitální knihovna

Validátor NDK

Videospot o projektu NDK

Financování projektu

Projekt Vytvoření Národní  digitální knihovny (NDK) realizovaný ve spolupráci Národní knihovny ČR a Moravské zemské knihovny je financován z Integrovaného operačního programu EU částkou 255 milionů korun a spolufinancován z rozpočtu Ministerstva kultury ČR částkou 45 milionů korun. Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF ve výši 254 946 300 Kč, který činí 85%, je doplněn 15% kofinancování ze státního rozpočtu ve výši 44 990 700 Kč. Celkové způsobilé veřejné výdaje tedy činí 299 937 000 Kč.

Hlavní cíle NDK

 1. Digitalizace významné části bohemikální produkce 19.-21. století, tj. knih vydaných na území České republiky, napsaných v češtině nebo pojednávající o Česku. Celkem do konce roku 2019 zdigitalizujeme více než 50 milionů stran, tedy přibližně 300 000 svazků. Činnost bude pokračovat iu po ukončení projektu v roce 2014.
 2. Dlouhodobé uložení dokumentů ve spolehlivém digitálním úložišti. Úložiště poskytne prostor pro bezpečné umístění dosud digitalizovaných dokumentů i digitálních dokumentů vytvořených či získaných v rámci dalších projektů.
 3. Zpřístupnění digitálních dokumentů. Pokud to autorské právo dovolí, bude zdigitalizovaný materiál zpřístupňován volně a zdarma.

Co budeme přednostně digitalizovat a zpřístupňovat?

 • Dokumenty 19. a 20. stol., které jsou nejvíce ohroženy degradací kyselého papíru
 • Uživatelsky nejzajímavější a nejžádanější publikace od r. 1801 do současnosti
 • Uživatelsky nejzajímavější historické dokumenty do roku 1801 (včetně překladů plných textů)
 • Dokumenty volně přístupné široké veřejnosti nebo prostřednictvím českých knihoven
 • Další typy dokumentů podle kritérií významu, unikátnosti, fyzického stavu apod.

Řídící výbor projektu:

Zástupci NK ČR, MZK a MK ČR:
Ing. Tomáš Böhm – Zástupce příjemce dotace – NK
Alexander Michailidis – Zástupce zřizovatele – MK ČR
Ing. Luděk Tichý – Hlavní koordinátor projektu NDK, předseda řídícího výboru – NK
Ing. Petr Žabička – Zástupce partnera – MZK
Mgr. Jiří Dobrovolný – Projektový manažer – externí služba (PragoData Consulting, s.r.o.)

Zástupci systémového integrátora:
Ing. Jan Vachuda – Zástupce systémového integrátora (CGI IT ČR), Ředitel Projektu NDK SI
Ing. Zdeněk Mengler – Zástupce systémového integrátora (CGI IT ČR)
Ing. Kamila Olivová – Zástupce systémového integrátora (CGI IT ČR)

Organizační schéma a personální složení orgánů a pracovních skupin projektu "Vytvoření Národní digitální knihovny" zde.

Více informací o projektu najdete na www.ndk.cz.
Validátor NDK ke stažení zdarma na www.validator.ndk.cz

27.05.2014