Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Projekty a programy Výzkumná organizace NK ČR Vědecká rada Národní knihovny ČR

Vědecká rada Národní knihovny ČR

PhDr. Jiří Beneš, Kabinet pro klasická studia Filozofického ústavu AV ČR. v.v.i., Praha

Dr. Ing. Michal Ďurovič, Národní archiv, Praha

Prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc., Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc., Katedra jihoslovanských a balkanistických studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Prof. Dr. Zdenka Hledíková, CSc., Katedra pomocných věd historických a archivního studia, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

PhDr. Tomáš Kalina, Národní archiv, Praha

Doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc., Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno

Mgr. Petra Miturová, Ministerstvo kultury

Doc. PhDr. Richard Papík, PhD., Ústav informačních studií a knihovnictví Univerzity Karlovy, Praha

Doc. PhDr. Michal Stehlík, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Kartovy, Praha

Ing. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna, Brno

 

Mgr. Adolf Knoll, Národní knihovna České republiky, tajemník

 

07.01.2013