Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Zápisy z jednání

Zápis z pracovní skupiny pro analytické zpracování

 

Praha, NK ČR, dne 23. března 2015

Přítomni: dle prezenční listiny

 

Program:

Prezentace změn v pravidlech v souvislosti s přechodem na RDA a MARC 21

Minimální a doporučený záznam

Různé

 

1) Prezentace změn v pravidlech v souvislosti s přechodem na RDA a MARC 21

Prezentace jsou vystaveny na stránkách Katalogizační politiky v části věnované pravidlům RDA:

http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/rda

Obecné doporučení: doporučení pro analytické zpracování by neměla být – v případě údajů používaných při katalogizaci obecně – v rozporu s pokyny používanými katalogizátory monografických publikací a pokračujících zdrojů.

 

2) Projednání a schválení Minimálního a Doporučeného záznamu pro Souborný katalog

Byla potvrzena potřeba stanovení minimálního záznamu a doporučeného záznamu RDA/MARC 21. pro oblast analytického zpracování. Minimální záznam by měl být předpokladem přijetí další knihovny do kooperačního systému. Doporučená úroveň představuje rozsah zpracování stávajících členů kooperačního systému.

Minimální i doporučený záznam pro analytické zpracování budou vystaveny na stránkách RDA.

 

3) Pole 336-338

Proběhla diskuse k nutnosti používání polí 336-338 v záznamu analytické bibliografie.

L. Maixnerová zmiňovala, že u zahraniční lékařské článkové bibliografie nebyla RDA implementována. Příklad z portálu finna.fi pro změnu ukazuje implementaci nezahrnující  core element – pole 338, na rozdíl od polí 336 a 337.

Pole 338 je tzv. core element RDA, v záznamu by tedy mělo být povinně. Pole 336 je schváleno u ostatních druhů dokumentů jako povinné na minimální úrovni, pole 337 na doporučené úrovni záznamu. Vzhledem k obsahu ANL bude obsahem prvního výskytu 336 vždy „text“, v poli 338 bude v případě tištěných článků nejčastěji „svazek“*. Nepovinnost 336-338 by mohla býtkomplikací tam, kde se články nepopisují v samostatné bázi specializovanými pracovníky.  V průběhu diskuse byl většinou odmítnut zápis podmíněný druhem zdroje (jen v případě elektronického zdroje). Nakonec došlo k hlasování, výsledek byl ve prospěch použití polí 336-338 obdobné jako u jiných druhů dokumentů.

*Dodatečná vysvětlivka

Pole 338 obsahuje popis NOSIČE - tj. toho, na čem je obsah uložen. Tedy jestli text (mapa, obraz, notový záznam, atd.) z pole 336 je umístěn online, na svazku, na jiném médiu, které se zde specifikuje... Pro tištené textové pokračující zdroje (noviny, časopisy) se doporučuje „svazek“.

 

4) Pole 245, 700 – maximální počet autorů

U některých odborných článků bývá uváděno takové množství autorů, že často přesahuje možnosti systémů - není možné tolik údajů zapsat a uložit; je tu i otázka účelnosti takového zápisu, kdy by bylo v záznamu uvedeno i více než 100 osob s autorskou odpovědností.

Pracovní skupina nepovažuje za praktické stanovovat přesný počet autorů, od kterého by už nebylo nuté uvádět všechny. Proto vydává jen obecné doporučení: pro analytickou bibliografii je možné v případě příliš vysokého počtu osob s autorskou odpovědností neuvádět v záznamu všechny.

Vždy se ale musí v poli 245 a v poli 100 zapisovat ten z tvůrců (=hlavních autorů), který je na prameni popisu nejvýrazněji uveden; není-li žádný zvýrazněn, tak první uvedený.

 

5) Recenze (pole 787)

K diskusi byl předložen materiál D. Kindla k některým problémům při popisu recenzí. Problematika se bude řešit samostatně e-mailem.

 

6) Články nemající vlastní název – způsob doplňování názvu katalogizátorem; zejména v návaznosti na praxi kombinace dodaného názvu článku s názvem rubriky

K diskusi byl předložen materiál D. Kindla. Problematika se bude řešit samostatně e-mailem.

 

7) Minimální záznam – pole 072, 080, 650

Návrh minimálního záznamu obsahoval povinnost uvádět BUĎTO pole 072 NEBO pole 080. Vzhledem k tomu, že Lékařská knihovna v řadě záznamů získávaných z jiných zdrojů a zasílaných do SKC tato pole nemá, navrhl  D.Kindl jako třetí možnost uvádět pole 650. M. Balíková s návrhem souhlasila, Pracovní skupina tuto variantu odhlasovala.

Znamená to tedy, že minimální záznam pro analytický popis, zasílaný do Souborného katalogu, musí obsahovat buďto pole 072, nebo pole 080, nebo pole 650.

Při přidělování skupin Konspektu jednotlivým článkům daného periodika se doporučuje přihlížet ke skupině Konspektu přidělené zdrojovému dokumentu, tj. danému periodiku.

 

8) Pole 773 (zdrojový dokument)

Způsob zápisu v tomto poli je z velké části popsán v materiálu publikovaném 7.9.2012:

http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/kooperacni-system-clankove-bibliografie-a-anl/anl-zdroj773

Otázka zdrojového dokumentu není v pravidlech RDA řešena (výslovně je to uvedeno i v mapování na stránkách RDA Toolkitu).

Vzhledem k tomu, že se jedná v podstatě o citaci, bude v tomto poli ve většině oblastí  zachována stávající praxe zkracování údajů v poli 773 (viz materiál k poli).

Problematická může být se zavedením pravidel RDA otázka zápisu jmen nakladatelů v podpoli $d. (Podle RDA bude jméno nakladatele v poli 264 zapsané přesně tak, jak je na prameni popisu, tedy např. včetně jména majitele nakladatelství, zkratek typu „n.p.“, „s.r.o.“ apod.)

-          Podle dosavadní praxe pole 773 počítá se zápisem nejkratší varianty jména nakladatele, odpovídá to i citační normě ISO 690.

-          Podle formátu MARC 21 by měly být údaje v podpoli $d uváděné shodně s nakladatelskými údaji ve zdrojovém dokumentu. Pro tuto variantu hovoří i situace, kdy v některých systémech je obsah podpolí validován s podpoli v záznamu zdrojového dokumentu.

Prozatím Pracovní skupina doporučuje zůstat u stávajícího způsobu zápisu a v praxi budeme sledovat možné problémy (pravděpodobně se nebude jednat o častý případ).

 

Zápis: Lichtenbergová, Příbylová, Balíková

30.04.2015
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube