Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Schválené materiály

Doporučení pro popis monotematických čísel/svazků, příloh a rejstříků pokračujících zdrojů

(tj. seriálů a integračních zdrojů, dále jen seriálů)

Ilustrativní příklady jsou ve formátu  MARC 21. Jednotky/holdingy si zapisují jednotlivé instituce individuálně v závislosti na používaném knihovním systému, stejně tak případná interní propojovací pole pro navigaci k příslušné jednotce .

A. Monotematická čísla

Monotematická čísla/svazky seriálů mají více či méně jisté znaky monografií: mají své vlastní názvy, autory, ISBN atd. Pro jejich vyhledatelnost v rejstřících (autorů, názvů, ISBN, MDT atd.) volíme jeden ze dvou způsobů zápisu:

1. Monotematická čísla/svazky, u nichž pro vyhledávání v rejstřících stačí hledání jen podle jejich názvu.

Název se zapíše do pole 246 12 v rámci záznamu základního seriálu (nevýhodou je, že záznam seriálu může značně narůstat).

· 246 12  - Rozlišovací název

2.  Monotematická čísla/svazky, která chceme mít v rejstřících vyhledatelná podle původců a názvů, podle ISBN, podle MDT nebo předmětových hesel atd.

Vedle existujícího záznamu seriálu se pro konkrétní svazek vytvoří bibliografický záznam na úrovni monografií. Propojení obou záznamů (od monografického k seriálovému) se provede prostřednictvím propojovacího pole 787.

· 787 - Zdrojový seriál (vazba k nadřízenému zdroji)

Tyto 2 způsoby se používají, pokud máme založen seriálový záznam, tj. obvykle jsou vydávány „klasické“ sešity/svazky bez vlastních názvů. Jsou-li všechny sešity/svazky monotematické (tj. s vlastními názvy), popisujeme je jako monografie a název seriálu se v tomto případě považuje za název edice a zapisuje se tak (pole 490+800, 810 nebo 830); záznam pro seriál nevytváříme.

Vzor 1)

Název monotematického čísla/svazku propojený do rejstříku názvů ze záznamu seriálu

(v monografiích se samostatný záznam nevytváří)

CANADIAN-AMERICAN SLAVIC STUDIES

A quarterly journal devoted to Russia and east Europe

Vol. 14. 1980. No. 2.

Studies on Russian romanticism

Arizona State University

Tempte

Zápis polí 245 a 246:

24500$aCanadian-American Slavic studies :$ba quarterly journal devoted to Russia and east Europe

24612$aStudies on Russian romanticism$fvol. 14 (1980), no. 2

* Pole 246 se opakuje pro každé číslo/svazek jehož název má být selekční

* V poli 246 se členy vyloučené z řazení  nezapisují.

Vzor 2)

Monotematické číslo/svazek se samostatným monografickým záznamem

LINGUISTICA SLOVACA

1.

Dezider A. Dubay

Kremnické listy z rokov

1564-1569

Bratislava

Slovenská učená spoločnosť

1940

Zápis pole 245 a 500 v záznamu seriálu:

24500$aLinguistica Slovaca

500##$aNěkteré sv. s vlastními názvy popsány monograficky

Zápis polí 245 a 787 v monografickém záznamu monotematického čísla:

1001#$aDubay, Dezider A.

24510$aKremnické listy z rokov 1564-1569 /$cDezider A. Dubay

78708$iMonografické č. seriálu:$tLinguistica Slovaca$xXXXX-XXXX$g1 (1940)

* Monografický záznam se vytváří kompletní, včetně věcného popisu.

* V poli 787 se členy vyloučené z řazení nezapisují. Uvádí se pouze hlavní název, případně označení části a název části - tj. např. podnázev se neuvádí.

* Je-li třeba popsat složitější vztah monografie a seriálu, zapíšeme jej v poli 580 a do pole 787 18 zapíšeme jen požadovaný selekční údaj ($t).

B. Přílohy seriálů

Rozlišujeme pravidelné (periodické) a nepravidelné (jednorázové) přílohy seriálů. Obojí pak dělíme na přílohy samostatné a nesamostatné.

  • Samostatná příloha není součástí popisné jednotky (ročníku/čísla/svazku) základního seriálu a má tudíž svůj vlastní čárový kód.
  • Nesamostatná příloha (ať volná či vevázaná) je součástí popisné jednotky (ročníku/čísla/svazku) základního seriálu - zůstává s ní fyzicky spojená a tudíž s ní její čárový kód sdílí.

  Kombinací výše zmíněných hledisek vzniknou 4 základní skupiny:

  1. Pravidelné (periodické) samostatné přílohy tvoří samostatnou řadu (seriál). Bibliografický záznam této samostatné řady (seriálu) je propojený s bibliografickým záznamem základního seriálu.

  2. Pravidelné (periodické) nesamostatné přílohy jsou nedílnou součástí základního seriálu. Informace o nich se zapisují v rozpisu čísel (v jednotkách) záznamu, případně v bibliografickém záznamu základního seriálu.

  3. Nepravidelné (jednorázové) samostatné přílohy jsou samostatnými popisnými jednotkami na monografické úrovni. Bibliografický záznam této přílohy je propojený s bibliografickým záznamem základního seriálu.

  4. Nepravidelné (jednorázové) nesamostatné přílohy jsou nedílnou součástí základního seriálu. Informace o nich se zapisují v rozpisu čísel (v jednotkách) záznamu, případně v bibliografickém záznamu základního seriálu.

  Vazební pole pro přílohy:

   • 770 - Suplement/zvláštní výtisk (vazba k dílčímu zdroji)
   • 772 - Hlavní publikace suplementu (vazba k nadřízenému zdroji)

   Vzory 1)  Pravidelné (periodické) samostatné přílohy (= seriál)

   Vzor 1a)

   Pravidelné samostatné přílohy (= seriál). Přílohy mají společný název, shodný s názvem základního seriálu, liší se jen označením "suplement", "příloha" atd.

   VÝZKUMY V ČECHÁCH

   Supplementum. 1975.

   Archeologický ústav ČSAV

   Praha

   Zápis polí 245 a 770 v záznamu základního seriálu:

   24500$aVýzkumy v Čechách

   7700#$tVýzkumy v Čechách.^^Supplementum

   Zápis polí 245 a 772 v záznamu "seriálu příloh":

   24500$aVýzkumy v Čechách.$pSupplementum

   7720#$tVýzkumy v Čechách

   Vzor 1b)

   Pravidelné samostatné přílohy (= seriál). Přílohy mají společný název, který se liší od názvu základního seriálu.

   DĚTSKÁ SCÉNA

   Textová příloha Tvořivé dramatiky

   2003/10

   ARTAMA

   Zápis polí 245 a 770 v záznamu základního seriálu:

   24500$aTvořivá dramatika

   7700#$tDětská scéna

   Zápis polí 245 a 772 v záznamu "seriálu příloh":

   24500$aDětská scéna :$btextová příloha Tvořivé dramatiky

   7720#$tTvořivá dramatika

   Pokud u vzorů 1a) a 1b) mají některé přílohy své vlastní samostatné názvy a vykazují znaky monografií popisují se tyto současně dle pravidel pro popis monotematických čísel/svazků.

   Vzor 1c)

   Pravidelné samostatné přílohy (= seriál). Přílohy mají společný název, který se může, ale nemusí, lišit od názvu základního seriálu. Kromě toho všechny jednotlivé přílohy mají své vlastní samostatné názvy a vykazují známky monografií.

   Zápis:

   V seriálech: pro základní seriál se vytvoří samostatný záznam.

   V monografiích: pro jednotlivá čísla příloh se vytvoří kompletní bibliografické záznamy, ve kterých se seriál příloh zapíše jako edice.

   Jaroslav Markl (1931-1985)

   Bibliografická příloha

   Národopisné revue

   č. 16

   Ústav lidové kultury

   Strážnice 2002

   V seriálech:

   Zápis polí 245 a 770 v záznamu základního seriálu:

   24500$aNárodopisná revue

   580##$aJednotlivé přílohy mají vlastní názvy a jsou popsány monograficky

   7700#$tBibliografická příloha Národopisné revue

   V monografiích:

   Zápis polí 245 a 490+800, 810 nebo 830 v monografickém záznamu přílohy:

   1001#$aMišurec, Zdeněk,$d1925-

   24510$aJaroslav Markl (1931-1985) /$c[sestavil Zdeněk Mišurec]

   4901#$aBibliografická příloha Národopisné revue ;$vč. 16

   830#$aBibliografická příloha Národopisné revue

   Vzory 2)  Pravidelné (periodické) nesamostatné přílohy

   Vzor 2a)

   Pravidelné (periodické) nesamostatné přílohy bez vlastního názvu nebo s vlastním názvem, který nepotřebujeme mít selekční.

   Příloha se zapíše jen v rozpisu čísel (v jednotkách seriálu) formou:   + příl.

   * Počet příloh se neuvádí.

   Vzor 2b)

   Pravidelná (periodická) nesamostatná příloha s názvem, který chceme mít selekční.

   V záznamu základního seriálu se pro název a původce přílohy vytvoří poznámka (525) + vedlejší záhlaví (pole 700-740).

   ROČENKA ČESKÉ TELEVIZE

   1995

   Příloha

   Produkce tvůrčích skupin

   Česká televize

   Praha

   Zápis polí 245, 525 a 740 v záznamu základního seriálu:

   24500$aRočenka České televize

   525##$aPříloha: Produkce tvůrčích skupin..., 1992-1997

   74002$aProdukce tvůrčích skupin

   * Pole 525 se opakuje pro každou přílohu.

   * Nutno vytvořit vedlejší záhlaví 700-740 (s hodnotou druhého indikátoru: 2 - analytické záhlaví).

   + Příloha se zapíše také v jednotkách formou:   + příl. (počet příloh se neuvádí)

   Vzory 3)  Nepravidelné (jednorázové) samostatné přílohy

   Vzor 3a)

   Nepravidelné (jednorázové) samostatné přílohy. Jednotlivá čísla příloh mají své vlastní samostatné názvy a vykazují známky monografií (= bibliografický záznam na monografické úrovni).

   ORGANON F

   Filozofický časopis

   Ročník 5. 1998. Číslo 2.

   Příloha

   K filozofii jazyka, vedy a iným problémom

   Zostavil Pavel Cmorej

   Filozofický ústav SAV

   Bratislava

   Zápis polí 245 a 770 v záznamu základního seriálu:

   24500$aOrganon F :$bfilozofický časopis.

   7700#$tK filozofii jazyka, vedy a iným problémom

   Zápis polí 245 a 772 v monografickém záznamu přílohy:

   24500$aK filozofii jazyka, vedy a iným problémom /$czostavil Pavel Cmorej

   7001#$aCmorej, Pavel$4edt

   7720#$tOrganon F$groč. 5 (1998), č. 2

   Vzory 4)  Nepravidelné (jednorázové) nesamostatné přílohy

   Vzor 4a)

   Nepravidelná (jednorázová) nesamostatná příloha bez vlastního názvu názvu nebo s vlastním názvem, který nepotřebujeme mít selekční.

   Příloha se zapíše jen v rozpisu čísel (v jednotkách seriálu) formou:   + příl.

   * Počet příloh se neuvádí.

   Vzor 4b)

   Nepravidelná nesamostatná příloha s názvem, který chceme mít selekční.

   V záznamu základního seriálu se pro název a původce přílohy vytvoří poznámka (525) + vedlejší záhlaví (700-740).

   DRAMATICKÉ UMĚNÍ

   1983/3

   Obsahuje přílohu:

   Oldřich Daněk

   Životopis mého strýce

   Svaz českých dramatických umělců

   Praha

   Zápis polí 245, 525 a 700 v záznamu seriálu:

   24500$aDramatické umění

   525##$aPříloha: 1983, 3, Životopis mého strýce / Oldřich Daněk

   70012$aDaněk,Oldřich,$d1927-2000.$tŽivotopis mého strýce

   * Pole 525 se opakuje pro každou přílohu.

   * Nutno vytvořit vedlejší záhlaví 700-740 (s hodnotou druhého indikátoru: 2 - analytické záhlaví).

   + Příloha se zapíše také v jednotkách formou:   + příl. (počet příloh se neuvádí)

   C. Rejstříky seriálů

   Rejstříky dělíme na:

   · Nesamostatné rejstříky

   (jsou nedílnou součástí daného ročníku/svazku nebo mají podobu nesamostatné přílohy)

   1.   Nesamostatné rejstříky k ročníku/svazku

   2.   Nesamostatné kumulativní rejstříky

   · Samostatné rejstříky

   3.   Samostatné pravidelné (periodické) rejstříky

   4.   Samostatné nepravidelné (jednorázové/monografické) rejstříky

   1. Nesamostatné rejstříky k ročníku/svazku

   Tyto rejstříky se buď vůbec nezapisují nebo se v rozpisu čísel (v jednotkách) zapíší formou:   + rejstř. [i.e. příl.] (počet příloh se neuvádí)

   2. Nesamostatné kumulativní rejstříky

   Informace o rejstřících se uvede v poli 555 základního seriálu (a případně v rozpisu čísel v jednotkách seriálu - tj. tam, kde je rejstřík "navíc") formou: + rejstř. [i.e. příl].

   Vzor 2)

   Zápis polí 245 a 555 v záznamu základního seriálu:

   24500$aArchivum :$brevista de la Faculdad de filologia

   555##$a1951-1992 v t. 43 (1993)

   * Pole 555## - Návěští "Rejstříky:" se generuje

   * Pole 555 se opakuje pro každý další rejstřík.

   3. Samostatné pravidelné (periodické) rejstříky

   Rejstříky se zpracují jako samostatný seriál. Propojení se základním seriálem se provede prostřednictvím propojovacích polí.

   Vzor 3a)

   Rejstříky mají společný název, který je shodný s názvem základního seriálu, liší se jen označením "Rejstříky", "Index" atd.

   Zápis polí 245 a 770 v záznamu základního seriálu:

   24500$aJournal of pragmatics

   7700#$tJournal of pragmatics.^^Indexes

   Zápis polí 245 a 772 v záznamu seriálu rejstříků:

   24500$aJournal of pragmatics.$pIndexes

   7720#$tJournal of pragmatics

   Vzor 3b)

   Rejstříky mají společný název, který je odlišný od názvu základního seriálu.

   Zápis polí 245 a 770 v záznamu základního seriálu:

   24500$aČeský časopis historický

   7700#$tRejstřík bibliografický Českého časopisu historického

   Zápis polí 245 a 772 v záznamu seriálu rejstříků:

   24500$aRejstřík bibliografický Českého časopisu historického

   7720#$tČeský časopis historický

   4. Samostatné nepravidelné (jednorázové/monografické) rejstříky

   Jednotlivé rejstříky mají své vlastní samostatné názvy a vykazují známky monografií

   (= bibliografický záznam na monografické úrovni).

   Zápis polí 245 a 770 v záznamu základního seriálu:

   24500$aSeverní Morava :$bvlastivědný sborník

   7700#$tBibliografie vlastivědného sborníku Severní Morava$g1-50

   Zápis polí 245 a 772 v monografickém záznamu rejstříku:

   24500$aBibliografie vlastivědného sborníku Severní Morava.$n1-50 /$c[uspořádal Zdeněk Filip]

   7001#$aFilip, Zdeněk$4edt

   7720#$tSeverní Morava

   J. Svobodová

   26.10.2012
   E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube