Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů _roztridit

Metoda konspektu

Metoda konspektu

Cíl

 • nástroj pro koordinované budování a využívání knihovních fondů
 • nástroj pro mezinárodně srozumitelný popis a hodnocení fondů
 • mezinárodní standard
 • aplikace
            - USA, Austrálie, Mexiko, Nový Zéland, Francie, Holandsko, Anglie, Skotsko, Wales, Estonsko

kritéria popisu knihovních fondů

 • téma = předmětová kategorizace fondů
 • jazyk
 • kvalita fondu
 • ochrana fondu

předmětová kategorizace fondů

 • 3 úrovně
 • 24 předmětových kategorií – nejsou vázány na klasifikační systém
 • 500 skupin konspektu
 • 4 000 témat, předmětů

skupiny konspektu

 • na bázi DDC, LCC
 • konkordance DDC - MDT
 • nástroj vhodný pro středoevropský prostor
 • nutné rozšíření počtu skupin konspektu
 • prezentace konkordance

vhodný nástroj pro kategorizaci

 • prostředí internet?
 • popis elektronických zdrojů?
 • nástroj propojení tematických/informačních bran ?

Clamores Eliae 1

 • konspekt založen na ne-středoevropském pojetí
 • nevyváženost
 • rozsáhlá klasifikace v dějinách, lingvistice, literatuře
 • nedostačující v technice, lékařství
 • neobvyklost spojení
 • nelogická posloupnost
 • nedodržování hierarchické posloupnosti MDT
 • chaotické zpřeházení znaků
 • příliš detailní znaky pro entity, které nejsou předmětem dokumentů (v našem středoevropském prostoru)

Clamores Eliae 2

 • detailnost a obsah předmětových kategorií
 • filozofie+náboženství
 • jazyk+lingvistika+literatura+literární věda+beletrie
 • „nešťastné“ vytváření kategorií z různých tříd MDT

požadavky na úpravy

 • nauka o materiálu 620.1
 • jaderná technika – 621.039
 • elektronika - 621.38
 • sdělovací technika – 621.39
 • geofyzika – 550.3
 • geografie – 91
 • ochrana před požáry 614.84
 • bezpečnost práce 614.8
 • automatizační a řídicí technika – 681.5
 • biotechnologie 57:62

řešení

 • biotechnologie –
 • řazeno pod obecná biologie – 57
 • zařazeno
 • 620.1 - nauka o materiálu
  • doplněno DDC
620.11Engineering materials
 • 620.9 – energetika
  • doplněno DDC
 • 621.042 Energy engineering

  formát

  • pole 615 - předmětová kategorie
  • podpole $n zápis notace
  • podpole $a zápis slovního vyjádření
  • BIB báze a AUT báze
  • rejstříky
   • GUI OPAC
   • WWW OPAC
  postup
 • vyhodnocení
 • mapování na DDC
 • aplikace v rámci tematické brány
 • metodika aplikace
 • školení
 • 07.09.2012