Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Archiv

Záznam dle ISBD

Záznam dle ISBD:

 

Hlavní záhlaví

Hlavní název [obecné označení druhu dokumentů] : další názvové informace / první údaj o odpovědnosti ; další údaje o odpovědnosti. – Označení vydání. – První místo vydání : první nakladatel, datum vydání. – Rozsah. – (Hlavní název edice ; číslování v rámci edice. Název subedice ; číslování v rámci subedice.) – Poznámky.

 

Sdandardní číslo = Klíčový název

Vedlejší záhlaví

MDT

Sigla, roky odběru, svazky

 

 

 

Záznam časopisu Koktejl v MARC21

 

Návěští -----nas-a22------a4500

001       cpperp400277

003       CZ-PrNK – o číslo lze požádat pomocí formuláře na: www.loc.gov/marc/organizations/orgshome.html#requests

005       20040616165947.0

008      040616c19929999xr-mrzp----------b0cze--

-          pozice 20 (středisko ISSN) by dle posledních změn měla obsahovat hodnotu # - nepřidělený kód ( vyplněné tak, jak používáte ve vašem systému, tedy „-„ nebo jiným výplňovým znakem)

-          v nedávné době došlo ke zrušení kódů konkrétních středisek ISSN (pozice 20) na straně správce MARC21(v USA)  a nebylo možné tuto změnu  zahrnout do českého překladu manuálu MARC21. Tato změna se objeví až v  dodatcích českého překladu

022       $a1210-4353

040       $aABA001

            $bcze

043       $ae-xr---

$be-xr-us

$2czenas

072  7   $a91

            $xGeografie jako věda. Výzkum. Cestování

            $2Konspekt

080       $a050$2MRF

080       $a008$2MRF

080       $a379.8$2MRF

210 0    $aKoktejl

            $b(Ústí nad Labem)

222  0   $aKoktejl

            $b(Ústí nad Labem)

245 00  $aKoktejl :$bCzech geographic magazine

246 38 $aMagazín Koktejl

246 38 $aGeografický magazín Koktejl

260       $aÚstí nad Labem :$bCzech Press,$c1992-

260  3   $3[199-] $aÚstí nad Labem :$bCzech Press Group

-          $3 se používá u více vydavatelů nebo při změně vydavatele

-          rok, od kdy vydavatel daný časopis vydává, se nepíše v podpoli $c

-          rok vydání u prvního vydavatele v podpoli $c se ukončí až se skončením vydávání časopisu

300       $a---sv. ;$c30 cm

310       $a1x měsíčně

-          rok se v podpoli $b píše až v případě, kdy je uvedeno pole 321 (předchozí

periodicita)

362 0    $aRoč. 1, č.1 (1992)-

500       $aPodnázev: s nasazením života (č. 1-9 1993); časopis pro každého (do č. 6 1993)          od roč. 7, č. 10 (1998) podnázev: geographic magazine

500       $aPodnázev: geografický magazín

550       $aVydává: Czech Press Group

650 07 $ageografie$2czenas

650 07  $acestování$2czenas

650 07  $azeměpis$2czenas

650 07  $apříroda$aczenas

650 07 $aspolečenský život$2czenas

655   7  $apopulárně naučné časopisy$2czenas

770 0    $tKoktejl Trip

856 40  $uwww.ikoktejl.cz

910       $aABA001$bNB 75$c91-22$r1992-         $o04

           

 

Záznam časopisu Koktejl v MARC21 – minimální záznam

 

Návěští -----nas-a22-----3a4500    3 – minimální záznam

001       cpperp400277

003       CZ-PrNK

005       20040616165947.0

008      040616c19929999xr-mrzp----------b0cze--

022       $a1210-4353

040       $aABA001

            $bcze

072  7   $a91

            $xGeografie jako věda. Výzkum. Cestování

            $2Konspekt

080       $a050$2MRF

080       $a008$2MRF

080       $a379.8$2MRF

245 00  $aKoktejl :$bCzech geographic magazine

246 38 $aMagazín Koktejl

246 38 $aGeografický magazín Koktejl

260       $aÚstí nad Labem :$bCzech Press,$c1992-

260  3   $3[199-] $aÚstí nad Labem :$bCzech Press Group

300       $a---sv. ;$c30 cm

310       $a1x měsíčně

500       $aPodnázev: s nasazením života (č. 1-9 1993); časopis pro každého (do č. 6 1993)          od roč. 7, č. 10 (1998) podnázev: geographic magazine

500       $aPodnázev: geografický magazín

550       $aVydává: Czech Press Group

910       $aABA001$bNB 75$c91-22$r1992-         $o04

           

 

 

 

 

Záznam časopisu „Aktuality ČSÚ“ v MARC21

 

Návěští -----nas-a22------a4500

001       cps20031293968

003       CZ-PrNK

005       20040617115551.0

008       040617c20039999xr-mrzp-----------b0cze--

022       $a1214-1461

040       $aABA001 $bcze

041 0    $acze $aeng

            - pole se užívá v případě výskytu více jazyků, zopakuje se také jazyk uvedený v poli 008

043       $ae-xr---

            - podpole $2czenas se uvádí pouze pokud se uvádí podpole $b

080       $a050$2MRF

080       $a311$2MRF

080       $a338/339$2MRF

080       $a63$2MRF

080       $a347.763$2MRF

080       $a656$2MRF

080       $a69$2MRF

080       $a304.3$2MRF

080       $a330.59$2MRF

080       $a331.56$2MRF

210 1    $aAktual. ČSÚ

222  0   $aAktuality ČSÚ

245 00  $aAktuality ČSÚ = $bCurrent CZSO News : průmysl, energetika, stavebnictví,

obchod, cestovní ruch za… :Podnázev:spotřebitelské ceny, výrobní ceny,

nezaměstnanost, zahraniční obchod,  organizační struktura, pokladní plnění státního

rozpočtu za… :konjunkturální průzkumy za…

-          do podpole $b se píše také souběžný název, který je nutné zopakovat v poli 246 2. indikátor hodnota 1 a všechny další údaje, které mají být vyhledatelné se z názvových údajů píšou také v poli 246 (např. pokud mají být i podnázvy vyhledatelné))

246 33  $aAktuality Českého statistického úřadu

246 31  $aCurrent CZSO News

260       $aPraha :$bČeský statistický úřad, $c[2003]-

300       $a--- sv.;$c30 cm

310       $a1x měsíčně

362 0    $a[Č. 1 (2003)]-

440  0   $aSouborné informace.$pSouborné publikace

500       $aInformace o časopise pocházejí ze záznamu VK Olomouc

500       $aSoučástí podnázvu je období běžného roku

500       $awww.czso.cz

500       $aPopsáno podle: č. červen a červenec (2003)

650 07  $astatistika$2czenas

650 07  $aprůmysl$2czenas

650 07  $aenergetika$2czenas

650 07  $astavebnictví$2czenas

650 07  $aobchod$2czenas

650 07  $acestovní ruch$2czenas

650 07  $anezaměstnanost$2czenas

650 07  $azahraniční obchod$2czenas

650 07  $astátní rozpočet$2czenas

655   7  $ačasopisy orgánů státní správy$2czenas

710 2    $aČeský statistický úřad

910       $aABA001$r2003-$o04

           

 

 

Minimální záznam časopisu Aktuality ČSÚ

 

Návěští -----nas-a22-----3a4500    3 – minimální záznam

001       cps20031293968

003       CZ-PrNK

005       20040617115551.0

008       040617c20039999xr-mrzp-----------b0cze--

022       $a1214-1461

040       $aABA001 $bcze

041 0    $acze $aeng

043       $ae-xr---

080       $a050$2MRF

080       $a311$2MRF

080       $a338/339$2MRF

080       $a63$2MRF

080       $a347.763$2MRF

080       $a656$2MRF

080       $a69$2MRF

080       $a304.3$2MRF

080       $a330.59$2MRF

080       $a331.56$2MRF

210 1    $aAktual. ČSÚ

222  0   $aAktuality ČSÚ

245 00  $aAktuality ČSÚ = $bCurrent CZSO News : průmysl, energetika, stavebnictví,

obchod, cestovní ruch za… :Podnázev:spotřebitelské ceny, výrobní ceny,

nezaměstnanost, zahraniční obchod,  organizační struktura, pokladní plnění státního

rozpočtu za… :konjunkturální průzkumy za…

246 33  $aAktuality Českého statistického úřadu

246 31  $aCurrent CZSO News

260       $aPraha :$bČeský statistický úřad, $c[2003]-

300       $a--- sv.;$c30 cm

310       $a1x měsíčně

440  0   $aSouborné informace.$pSouborné publikace

500       $aInformace o časopise pocházejí ze záznamu VK Olomouc

500       $aSoučástí podnázvu je období běžného roku

500       $awww.czso.cz

500       $aPopsáno podle: č. červen a červenec (2003)

710 2    $aČeský statistický úřad

910       $aABA001$r2003-$o04

           

 

 

 

Záznam časopisu „Habrůvka“ v MARC21

 

Návěští -----nas-a22------a4500

001       cps20041326926

003       CZ-PrNK

005       20040618100052.0

008       040618c200-9999xr--xz------------b0cze--

040       $aABA001 $bcze

043       $ae-xr--- $be-xr-jm $2czenas

072  7   $a352/354 $xStupně místní, oblastní a ústřední správy$2Konspekt         

080       $a050$2MRF

080       $a32.019.5$2MRF

245 00  $aHabrůvka :$bobčasník obce Diváky

260       $aDiváky :$bObecní úřad, $c[200-]-

300       $a^^^sv.; $c30 cm

310       $aVychází nepravidelně

362 0    $a[Č.1 (200-)-]

500       $aPopsáno podle: Č. 1 (2004)

500       $awww.divaky.cz

655  7   $amístní časopisy

651  7   $aDiváky (Česko)$2czenas

910       $aABA001 $r2004- $o04

 

 

Záznam časopisu VTM. Věda, technika a my (ukončený seriál)

 

Návěští -----cas-a22------a-4500

001       cppep101838

003       CZ-PrNK

005       20040618144408.0

008       040618d19912003xr-mrz------------b0cze--

022       $a1210-0897

040       $aABA001 $bcze $dABA001

043       $ae-xr---

072  7   $a62 $xTechnika všeobecně$2Konspekt

080       $a050$2MRF

080       $a62$2MRF

080       $a008$2MRF

210 1    $aVěda tech. my

222  0   $aVěda, technika a my

245 10  $aVTM. Věda, technika a my

246 33  $aVTM

246 33  $aVěda, technika a my

260 3    $aPraha :$bMladá fronta, $c1991-2003

300       $a13 sv.;$c29 cm

310       $a1x měsíčně

362 0    $aRoč. 45, č. 1 (1991)-roč. 57, č. 7 (2003)

500       $aPodnázev: časopis pro popularizaci vědy a techniky

500       $aPodnázev od r. 2003: populární vědeckotechnický magazín

500       $awww.mf.cz

520 2    $aVěda, technika a my (VTM) je měsíčník určený mládeži a dospělým. Posláním

časopisu je populární formou informovat o novinkách z nejrůznějších technických a

přírodovědných oborů. Přináší články o posledních výzkumech, vynálezech a nových technologiích ve světě i u nás, představuje význačné osobnosti z této oblasti.

653  7   $atechnika$2czenas

653  7   $avěda$2czenas

653  7   $amládež$2czenas

653  7   $atechnické obory$2czenas

653  7   $apřírodovědné obory$2czenas

653  7   $avýzkumy$2czenas

653  7   $avynálezy$2czenas

653  7   $anové technologie$2czenas

653  7   $aosobnosti$2czenas

655  7   $ačasopisy pro volný čas

780 00  $tVTM. Věda a technika mládeži $x 0322-9017

785 00  $tVTM Science & Technology$x1214-3820

910       $aABA001 $b54 C 9208 $c62-19 $r1991-2003 $o03

 

 

 

 

07.09.2012