Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Archiv

Aplikace chronologických údajů v BIB záznamech

 1. Chronologické údaje se přidělují vždy, je-li to účelné z hlediska obsahu dokumentu.
 2. Chronologické údaje se vždy vyjadřují číslovkou, připouští se kombinace číslovky s předložkami od, do a výrazem století
 3. Chronologické údaje se zapisují v poli 648 a v podpoli $y 650 a 651 M21; v poli 965 a v podpoli $z 606 a 607 UNI.
 4. V  polích 648/965 se uvádějí všechny (konkrétní i obecnější) chronologické údaje potřebné z hlediska obsahu dokumentu, i když se některé údaje opakují, např. údaje uvedené jako chronologická zpřesnění.
 5. Chronologické údaje, které jsou součástí chronologizace jednotlivých oborů a které jsou v AUT bázi opatřeny poznámkou s instrukcí, ve kterých oborech se přednostně používají, je možno použít v poli 648 pro vymezení uvedeného časového intervalu podle obsahu
 6. Jako chronologická zpřesnění se převážně uvádějí obecnější chronologické údaje označující desetiletí, dvacetiletí, padesátiletí (zapsané jako 1951-2000), století, přesahy století;  konkrétní roky se přednostně uvádějí jako vstupní prvek v poli 648.
 7. Konkrétní roky se jako chronologické zpřesnění uvádějí pouze ve vytipovaných případech.
 8. Existuje-li periodizace/chronologizace oboru, používá se jako chronologické zpřesnění i jako vstupní prvek v poli 648, kde se také vyjádří podle potřeby konkrétní roky podle obsahu dokumentu.
 9. V tzv. zobecňujících/globálních heslech označujících kategorii osob se uvádějí jako chronologická zpřesnění, století, přesahy století;  konkrétní roky se zde neuvádějí, ty se zapisují v poli 648.

10.  V tzv. zobecňujících/globálních heslech označujících kategorii institucí  se uvádějí jako chronologická zpřesnění desetiletí, přesahy desetiletí,  poloviny století (zapsané jako 1951–2000), století, přesahy století;  konkrétní roky se zde neuvádějí, ty se zapisují v poli 648.

11.  U „obecných témat” se jako chronologická zpřesnění podle potřeby uvádějí (podle dohody) desetiletí, století, poloviny století, přesahy století.

12.  U témat, která úzce souvisejí s problematikou dějin, včetně politických, hospodářských, vojenských apod. je možno uvádět chronologické údaje, které byly schváleny v rámci chronologizace/periodizace daných oborů i u těchto souvisejících témat, např.  (opevnění – Československo – 1939–1945).

13.  U současné produkce lze u témat, která úzce souvisejí s problematikou politických dějin a kde je to účelné, používat  jako chronologické údaje i jednotlivé roky jako mezníky, tedy jako otevřená data, a to

-       od 1989

-       od 1969

-       od 2001

 

14.  Používají-li se názvy států, jejichž existence nepřesáhla jedno století, např. Československo, Sovětský svaz jako geografická zpřesnění, mohou být dále chronologicky zpřesněny pouze v případech, kdy je nutné vyjádřit kratší časový úsek; chronologické zpřesnění "20. století" se nepoužívá. Tento údaj se uvede v poli 648 M21 nebo 965 UNI.

15.  Chronologický kód v poli 045 M21 a 661 UNI označuje souhrnně celý časový úsek podle obsahu dokumentu (používá se jeden kód).


Chronologický údaj  „poč.-XXXX“ se dále nepoužívá, je nahrazen údajem „do XXXX“, např. „do 10. století“; „do 1526“

Doposud používané textové údaje týkající se prehistorického období typu „pravěk“, „starověk“, „doba železná“ budou nahrazeny v poli 648 chronologickými údaji vyjádřenými číslovkou, chronologická zpřesnění se v BIB záznamech tohoto typu nepoužívají. V AUT termínech těchto chronologických údajů budou zavedeny jako textové odkazy.

Doposud používané textové údaje týkající se historického období typu středověk, novověk budou v chronologických zpřesněních nahrazeny odpovídajícími číselnými údaji.

Zdůvodnění. Tyto údaje nevyjadřují pouze chronologické okolnosti, ale označují určitou dějinnou etapu, určitou kulturně historickou epochu, kulturně historický jev. Autoritní termíny označující tyto jevy jsou součástí souboru tematických autorit.

sčítání obyvatelstva

volby (jsou rozlišeny podle typu)

významné události, které nejsou vyjádřeny specifickým tematickým termínem obsahujícím chronologický údaj např. živelné katastrofy

konkrétními roky se rozumí v případě biografií životní data, v případě studií o životě a díle, případně studií o činnosti dané osoby chronologické údaje zahrnující období tvorby, činnosti

zdůvodnění: snažíme se o přehlednost přístupových rejstříků, respektování a uvádění konkrétních dat  v řetězcích PH ztěžuje orientaci uživatele

u témat, která úzce nesouvisejí s problematikou dějin, politických dějin apod. se  v těchto případech používají desetiletí, poloviny století (zapsané číselně), století

 

 

21.09.2023
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube