Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Odbor ochrany knihovních fondů Péče o knihovní sbírky

Hlavní degradační činitelé knihovních materiálů

Hlavní degradační činitelé knihovních materiálů

Druh faktoru

Degradační činitel

Biologický mikroorganismy (bakterie, kvasinky, plísně)
hmyz
hlodavci
destruktivní aktivity působené člověkem (nevhodné zacházení, vědomé poškození nebo zničení, zcizení)
Fyzikální teplota vzduchu (nízká, vysoká, kolísání)
relativní vlhkost vzduchu (nízká, vysoká, kolísání)
proudění vzduchu
světlo (intenzita osvětlení a UV záření)
destrukce ohněm anebo vodou (havárie, přírodní pohromy)
mechanické poškození jako průvodní jev katastrofy (zhroucení knižních regálů)
Chemický znečišťující látky ovzduší (prach, NOx, SO2, CO2, ozón, volné radikály)
chemické přípravky (chybné postupy při ošetřování, konzervaci, restaurování)
16.07.2013