Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Odbor ochrany knihovních fondů Oddělení vývoje a výzkumných laboratoří

Vstupní analýzy stavu poškozených knih

měření trhačkaNezbytnou součástí restaurátorských a konzervátorských činností jsou vstupní analýzy stavu poškozených knih jako je například určování hodnot pH kyselosti papíru, teploty smrštění kolagenových vláken usní a mikroskopická pozorování doplněná o materiálové analýzy. Velkou roli hraje výzkumná laboratoř při vývoji a ověřování nových konzervátorských a restaurátorských metod a testování různých materiálů.

Ve zkušebně jsou umístěny přístroje testující fyzikálně-mechanické vlastnosti materiálů -univerzální zkušební stroj UTS pro testování tahových vlastností papíru, kolagenních materiálů a textilu, a zkušební přístroj podle Schoppera ke stanovení odolnosti v přehýbání papíru.

zkušební stroj UTSpřístroj podle Schoppera
Zkušební stroj UTS Přístroj podle Schoppera

Polarizační mikroskop BX60 a stereomikroskop SZX9 umožňují podrobně studovat povrch knižních materiálů a odhalovat skryté defekty. S jejich pomocí lze v mnoha případech provádět i materiálové analýzy. Na topném stolku připojeném k polarizačnímu mikroskopu se stanovuje teplota smrštění kolagenních materiálů charakterizující jejich degradaci.

stereomikroskop SZX9polarizační mikroskop BX60
Stereomikroskop SZX9 Polarizační mikroskop BX60

Spektrofotometr Minolta CM-508d se užívá k měření barevných změn. pHmetry, z nichž nejnovější je WTW inoLab level 2, umožňují měřit pH povrchu dotykovou elektrodou i pH výluhu.

Důležitou součástí ověřování konzervátorských a restaurátorských metod a prostředků je urychlené stárnutí, kdy se volbou extrémních parametrů prostředí simuluje přirozená degradace materiálu. V našich laboratořích se k urychlenému stárnutí používají klimatizační komory Feutron F 3521/51 a KBF 240, ve kterých lze nastavit požadovanou teplotu a relativní vlhkost prostředí, a vakuová sušárna SPT 200.

Objektivní testování konzervátorských a restaurátorských materiálů a metod
Objektivní testování konzervátorských a restaurátorských materiálů, nestárnutých i uměle zestárlých, se provádí měřením jejich chemických, fyzikálně-mechanických a fyzikálních vlastností. Stanovujeme:

 • klimatizační komorapH povrchu materiálu a pH výluhu
 • rozměrové změny
 • změny barevnosti
 • pevnost v tahu a tažnost
 • odolnost v přehýbání
 • teplotu smrštění kolagenních materiálů
 • křivku sorpce a desorpce vlhkosti
 • obsah těkavých látek
 • přítomnost rostlinných taninů - mikrochemicky
16.07.2013