Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Odbor ochrany knihovních fondů Havárie a živelní pohromy

Reakce na živelnou pohromu nebo havárii způsobenou ohněm či vodou

1.1  Předběžné zhodnocení škod a stanovení konkrétního plánu záchrany

 • po svolení odborníků rychle projít prostory postižené havárií a podle vnějšího vzhledu svazků odhadnout stupeň a rozsah poškození. Neotevírat ani nezavírat promáčené knihy!!
 • navrhnout a zajistit pomoc osob předem určených podle evakuačního plánu, potřebné množství záchranných prostředků, materiálů, služeb, prostor pro ošetření a evakuaci
 • provést dokumentaci stavu (foto, video, písemný záznam)
 • zavčas přemístit nezasažený knihovní fond z dosahu účinků katastrofy
 • zajistit knihovní fond proti zcizení a úmyslnému poškození

1.2  Stabilizace prostředí
V teplém, vlhkém a špatně větraném prostředí dochází k růstu plísní do 48 hodin za každého počasí. Prostředí vodou poškozené oblasti musí být stabilizováno před i během stěhování prostřednictvím:

 • stabilizace teploty v budově - 16 – 18 °C
 • co nejvyšší cirkulací vzduchu
 • stabilizace vlhkosti (případně prostřednictvím odvlhčovače)– relativní vlhkost pod 65 %
 • předměty a vybavení místností promáčené vodou musí být vystěhovány, ostatní vysušeny na místě
 • prostory uvolnit od nepotřebného zařízení a nábytku a pracovní plochy pokrýt polyetylenovou folií
 • po vyprázdnění postiženého prostoru jsou police, stěny,podlahy a stropy sterilovány

1.3  Záchranné práce

 • vytvoření pracovních týmů
  • na vyčlenění materiálu velmi mokrého, kontaminovaného anebo vzácného a citlivého
  • na stěhování knihovního materiálu dle vytvořeného identifikačního systému umístění
  • na soupis stěhovaných materiálů
  • na ukládání do krabic a na jejich označování
  • na vytváření lidských řetězů (transportní pásy) k odstranění materiálu z depozitáře
  • zajištění přesné evidence včetně záznamů o balení a stěhování fondů
 • třídění knih podle typu a rozsahu poškození

1.4  Obnovení funkcí knihovního fondu

 • poskytnout veřejnosti informace o katastrofě či pohromě
 • zajistit finanční prostředky
 • jednat s organizacemi pověřenými různými formami nápravy škod o uchování, opravách zasažených dokumentů a jejich předání zpět, včetně dokumentace zásahů a přechodného umístění fondů
 • určení a realizace náprav škod je záležitostí specialistů!

1.5  Čištění po říční povodni

 • usazeniny bláta mohou být omyty čistou tekoucí vodou (nelze užít u otevřených svazků, rukopisů, fotografií, kreseb, křehkého materiálu!)

1.6  Postup evakuace materiálu

 • nejprve se stěhují nejdůležitější sbírky podle evakuačního plánu
 • nejdříve nejmokřejší materiály, potom méně mokré a nakonec vlhké
 • je nutné prohlédnout obsah každé archivní krabice a krabici nasycenou vodou nahradit suchou
 • nepoškozené diskety je nutno odstěhovat co nejdříve (citlivost k vysoké relativní vlhkosti)

1.7  Příprava jednotlivých typů knihovních materiálů k transportu

 • není-li možno zasažené materiály neprodleně vysušit, je nutno je zmrazit a pak buď vysoušet postupně, případně použít technologie vakuového vysoušení, ideální je využít technologie vymrazování (sublimace)
 • mokrý materiál se do mrazících zařízení převáží v mrazících vozech, při transportu malých kolekcí lze použít suchý led (práce v rukavicích)
 • Vysoké teploty při vysoušení působí urychlenou degradaci papíru!

Jednotlivé listy – neoddělovat od sebe, ale složky po každých 5 cm proložit papírem na mrazení, zabalit
Akvarely, mapy a rukopisy s rozpustnými médii – nevysoušet povrch savým papírem!
Natírané papíry – během balení udržovat mokré
Zarámované tisky a kresby – jestliže čas a prostor dovolí, vyjmout z rámu a zabalit jako jednotlivý list
Mapy, plány, velkoplošné tisky a rukopisy – balit volně do plochých krabic
Pergamen - oddělit od ostatních materiálů, zabalit
Knihy- otevřené mokré knihy balit naplocho, oddělené vrstvou papíru na mrazení
Zavřené knihy balit hřbetem dolů nebo naplocho, zkroucení svazků může být ovlivněno těsně utaženým balením v polyetylenových pytlích, větší svazky neumisťovat na menší.
Zabalené knihy ukládat do plastikových přepravek s otvory. Pro vakuové sušení jsou vhodné i krabice z vlnité lepenky.
Diskety - mokré diskety balit svisle do nádoby se studenou destilovanou vodou. Nedotýkat se povrchu disket holýma rukama!
Zvukové nosiče a videonosiče – odstranit silně poškozené obaly, zabalit do krabic svisle tak, aby byly tlumeny nárazy během transportu
Fotografické materiály

 • mokré kolodiové fotografie a daguerrotypy – zachránit jako první a okamžitě usušit vzduchem
 • nitráty s měkčícími emulzemi – okamžitě zmrazit, potom vymrazit
 • ostatní fotografie - udržovat mokré v nádobách s čerstvou studenou vodou, a potom sušit vzduchem nebo zmrazit. Balit do plastových nádob nebo pytlů a snížit na minimum dobu, kdy jsou ponořeny ve vodě.
 • kopie, negativy a diapozitivy – zachránit nejprve barevné fotografie, potom kopie, potom černobílé negativy a diapozitivy. Přednostně sušit vzduchem nebo zabalit a zmrazit.
 • filmy – otevřít pouzdro, naplnit ho vodou a znovu zavřít víčkem. Zabalit do plastikových věder nebo lepenkových krabic vyložených polyetylenovými pytli. Zaslat do servisu na vyprání a vyčištění.

Mikrofilmy

 • svitkyneodstraňovat filmy z jejich pouzder. Naplnit pouzdra vodou, zabalit v blocích po 5 do krabice vyložené polyetylenem a zaslat do servisu.
 • mikrofilm v rámečku a diazomikrofiše – zabalit, zmrazit, sušit vzduchem

U p o z o r n ě n í

O h e ň
Oheň doprovází voda! Saze a stopy kouře jsou většinou neodstranitelné. Mnoho škod může způsobit teplo.
Papír křehne, aniž by byl přímo zasažen ohněm, drobí se při manipulaci.
Kůže a pergamen se působením vysokých teplot smršťují.
Mikrofilmy a audiovizuální materiály se úplně ničí.

 • fondy poškozené pouze ohněm se balí a stěhují velmi opatrně (vysoká křehkost)
 • balené materiály musí být absolutně suché
 • vlhké materiály se před zabalením vysuší
 • materiály současně zasažené požárem i vodou se balí do pevných obalů (lepenka, plastik) a přemístí se do mrazících boxů ke zmrazení. Dále pro ně platí stejné ošetření jako pro materiály poškozené vodou.

V o d a
Papír - poškození svazků způsobené bobtnáním vodou vzniká v prvních čtyřech hodinách po jejich ponoření.
Lepenkové desky absorbují velký objem vody a bývají zdrojem plísní
Kůže a pergamen se zkroutí, zvrásní nebo smrští, pergamen může želatinovat
Látky, knihařské plátno a některé plasty bobtnají zanedbatelně, někdy se smršťují
Fotografie, audiovizuální a magnetická media a mikrofilmy jsou zranitelné vodou, poškození závisí na typu materiálu, délce vystavení vodě, její teplotě atd.

16.07.2013