Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Digitální knihovna Digitální knihovny Digitální knihovny NK ČR

Digitální knihovny NK ČR

Na tomto počítači můžete využívat plný přístup k digitálním knihovnám NK ČR:

Digitalizované dokumenty je možné tisknout na černobílé tiskárně (tisky ve formátu A4, A3). Ukládání digitalizovaných dokumentů na usb nebo prostřednictvím internetu je zablokováno. Pro pohodlnější práci např. s výřezy, vlastními poznámkami atd. je možné využít textový editor Libreoffice. Soubory vytvořené v Libreoffice není  možné uložit na vlastní nosiče, pouze vytisknout.

 

Kramerius verze 5

standardní rozhraní (doporučený prohlížeč: Chrome, případně Firefox)
NOVÉ rozhraní
(doporučený prohlížeč: Chrome, Firefox) - nápověda
testovací provoz od 2. 4. 2019

Obsahuje plné texty dokumentů bohemikální produkce 19. – 21. století zdigitalizovaných v rámci projektu Národní digitální knihovny. Umožňuje též přístup k uživatelsky zajímavým a žádaným publikacím od r. 1801 do současnosti a historickým dokumentům do roku 1801 včetně překladů plných textů.  Se systémem Kramerius 3 je propojen společným rozhraním umožňujícím hledání v obou databázích současně.

 

Kramerius verze 3

Obsahuje plné texty bohemikálních periodik a monografií 19. století a částečně 20. století zdigitalizovaných v rámci Národního programu Kramerius. Vedle dokumentů v češtině obsahuje Kramerius také řadu dokumentů v německém a ruském jazyce.

 

Webarchiv - archiv českého webu

Webarchiv se zaměřuje na archivaci národního webu jako na součást českého kulturního dědictví. Zabývá se archivací bohemikálních dokumentů zveřejněných na internetu – shromažďováním zdrojů, jejich archivací, dlouhodobou ochranou a zajištěním přístupu k těmto dokumentům. Akviziční politiku tvoří tři linie: archivace výběrová (sběr zdrojů na základě selekčních kritérií), tematická (kolekce zdrojů sledující témata, která rezonují v prostoru českého webu) a celoplošná ( automatický sběr obsahu na národní doméně).

 

Dále můžete na počítači pracovat s katalogy NK ČR a webovými stránkami NK ČR:

16.09.2020