Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality - titulní strana Digitalizovaná díla nedostupná na trhu

Digitalizovaná díla nedostupná na trhu

NDK Díla nedostupná na trhu - FAQ >>>

Národní knihovna zpřístupňuje pro registrované čtenáře knihoven, studenty a pedagogy vysokých škol digitalizovaná díla nedostupná na trhu. Jedná se o pokračování aktivity vzniklé v době nouzového stavu (COVID-19) spojené s uzavřením knihoven.

V květnu 2020 byl ukončen projekt „Národní digitální knihovna pro studenty VŠ“ (Kramerius-VŠ), ve kterém byly zpřístupňovány všechny digitalizované dokumenty obsažené v Národní digitální knihovně (dále jen NDK) včetně nejnovějších děl chráněných autorským právem. Toto výjimečné zpřístupnění po dobu trvání nouzového stavu bylo umožněno díky zvláštní licenční smlouvě mezi Národní knihovnou České republiky a kolektivními správci autorských práv DILIA a OOA-S a se souhlasnou konzultací Svazu českých knihkupců a nakladatelů.

Od 20. 5. 2020 jsou všechny knihovny doposud zapojené do používání služeb NDK (a jejich uživatelé) převedeny do režimu zpřístupnění děl nedostupných na trhu (někdy též ve zkratce NDK-DNNT). Na adrese dnnt.nkp.cz jsou k dispozici digitalizované dokumenty vydané na území České republiky do roku 1989, později budou zveřejněna díla až do roku 2007 (periodika do roku 2009). Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a které nejsou dostupné na trhu, a to včetně případných dalších vydání, případně i upravených. Společně s nimi jsou k dispozici také digitalizované dokumenty, které jsou již z hlediska autorského práva volné. Uživatelé mají možnost číst plné texty online prostřednictvím vzdáleného přístupu nebo na terminálech v prostorách knihoven.

V době pilotního provozu, tj. do 19.6., je služba vzdáleného přístupu do NDK-DNNT dostupná pro registrované čtenáře stejného okruhu knihoven a institucí, které byly zapojené do zpřístupnění digitálních fondů pro VŠ. Po ukončení pilotního provozu bude zpřístupnění služby NDK-DNNT podmíněno uzavřením smlouvy mezi Národní knihovnou ČR a knihovnou (institucí), která chce služby využívat. Služba bude poskytována bezplatně.

05.08.2020, HOLAN