Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality RSDr. Zdeněk Matušík oceněn

RSDr. Zdeněk Matušík oceněn

Letošním držitelem Medaile Z. V. Tobolky za celoživotní práci v českém knihovnictví se stal RSDr. Zdeněk Matušík z Národní knihovny ČR. Nominován byl za svůj podíl na vzniku normativních dokumentů pro oblast služeb knihoven a činnost v oblasti právních a dalších aspektů poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. Medaili uděluje Sdružení knihoven ČR a Nadace knihoven na základě návrhů členů SDRUK jedenkrát ročně u příležitosti konání konference Knihovny současnosti.

Gratulujeme!

Fotogalerie z předávání cen zde >>


Náměstkyně sekce Knihovní fondy a služby Lenka Maixnerová, Zdeněk Matušík a generální ředitel Tomáš Foltýn (NK ČR)

RSDr. Zdeněk Matušík (*1950)
Před listopadem 1989 pracoval v redakci časopisu Nová mysl, kde měl na starosti rešerše a excerpci novinek ze světového tisku. V roce 1990 nastoupil do Národní knihovny ČR, kde pracoval v oddělení studoven v tzv. Depozitní knihovně UNESCO, OSN a FAO, která je součástí NK. V roce 1993 se stal vedoucím Oddělení studoven a zástupcem ředitele Odboru služeb. Zdeněk Matušík je uznávaným odborníkem na problematiku autorského práva v prostředí knihoven. Od poloviny 90. minulého století se aktivně zapojuje do přípravy a prosazování všech novel autorského zákona. Právě díky jeho návrhům mají české knihovny možnost uzavírat licenční smlouvy na půjčování nosičů zvuku, na veřejné čtení i elektronické dodávání dokumentů a také možnost kopírování obálek a obsahů knih, prezenční půjčování kvalifikačních prací. Zdeněk Matušík se angažoval při uzavírání licenčních smluv na zpřístupnění děl nedostupných na trhu a také při novele daňových zákonů z cíle snížení DPH na e-knihy a e-výpůjčky. Byl dlouholetým předsedou zahraniční sekce SKIP. Dlouhodobě zastupoval SKIP a české knihovny v legislativní skupině EBLIDA. Podílí se na vzniku normativních dokumentů pro oblast služeb knihoven a zabývá se právními a dalšími aspekty poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, například při přípravě novely knihovního zákona. Je aktivní ve spolkovém životě, kde se soustředil na oblast mezinárodních vztahů. Publikoval řadu odborných článku a studií. V roce 2020 získal ocenění „Pražský knihovník“ a v roce 2022 mu byla udělena „Cena českých knihovníků“.

25.10.2023, HOLAN
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube