Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality Návštěva z Národní knihovny ČR ve Vratislavi

Návštěva z Národní knihovny ČR ve Vratislavi

Ve dnech 24. a 25. ledna 2023 navštívili vedoucí pracovníci Národní knihovny ČR - Tomáš Foltýn, Adolf Knoll, Tomáš Klimek a Jan Vojtíšek - významné kulturní a vzdělávací instituce sídlící ve Vratislavi. Součástí dvoudenního pobytu bylo zejména podepsání smlouvy o vzájemné spolupráci s významným vědeckým pracovištěm Ossoliński National Institute vedeným Łukaszem Kamińskim. Tato spolupráce se bude týkat zejména oblasti digitalizace knihovních fondů, vzájemných badatelských pobytů zaměřených zejména na studium historických dokumentů a také zapojení této organizace do digitální knihovny Manuscriptorium. V rámci prohlídky prostor Ossolinea, tj. bývalého kláštera sv. Matouše, se pracovníci Národní knihovny ČR seznámili s významnými dokumenty z jejich sbírek. Dalším  navštíveným pracovištěm byla Vratislavská univerzitní knihovna, se kterou má Národní knihovna ČR dlouhodobé odborné vazby, například v rámci zpřístupnění dat v Manuscriptoriu, kdy bylo toto pracoviště prvním zahraničním partnerem této významné digitální knihovny. Během jednání se ředitelkou knihovny Grażynou Piotrowicz došlo ke zhodnocení této letité spolupráce, otevření nových témat do budoucnosti a prohlídce prostor nové budovy knihovny, jejích služeb a významných fondů s bohemikálními vazbami.


Tomáš Klimek, Tomáš Foltýn, Adolf Knoll, Jan Vojtíšek, Agnieszka Franczyk-Cegła, Wiktoria Malicka i Dorota Sidorowicz-Mulak v Ossolineu

23.04.2023, HOLAN
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube