Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality Spolupráce NK ČR a UMPRUM

Spolupráce NK ČR a UMPRUM

V úterý 17. 10. 2023 podepsali generální ředitel Národní knihovny ČR Tomáš Foltýn a rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové Jindřich Vybíral memorandum o vzájemné spolupráci. Obě instituce podepsáním dokumentu deklarují zájem rozvíjet vzájemnou spolupráci, a to především v oblasti výstavní a publikační činnosti, či kulturních a vzdělávacích projektů. Slavnostní akt, který se odehrál v Technologickém centru UMPRUM, stvrzuje záměr zvýšit informovanost o společných aktivitách obou institucí.

„Spolupráci Vysoké školy uměleckoprůmyslové s Národní knihovnou ČR vítám nejenom vzhledem k našemu téměř sousedskému vztahu v centru Prahy, ale také s ohledem na kulturně společenské role našich institucí. UMPRUM se čím dál více otvírá spolupráci s národními kulturními institucemi. V uplynulých měsících jsme si ověřili, že tvorba našich studentů vystavená v prostorách Klementina přiláká do knihovny nový segment publika a rozšíří i řady běžných vnímatelů uměleckých děl. Věřím, že naše součinnost se bude i v budoucnu dynamicky rozvíjet," říká ke spolupráci rektor UMPRUM prof. Jindřich Vybíral.

„Jednou ze základních dlouhodobých vizí Národní knihovny ČR je oživit areál Klementina a postupně jej proměnit v prostor, kde se budou organicky potkávat moderní trendy vzdělávání, všemi smysly vnímané kulturní aktivity a soudobé umění v přirozeném sepětí s dechberoucí kulisou barokní architektury. Právě spolupráce s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze realizaci všech těchto tezí podporuje a pro Národní knihovnu ČR jde o přirozenou pracovní i myšlenkovou symbiózu s prestižní institucí, jejíž renomé přesahuje národní úroveň. Těším se na úspěšnou a oboustranně aktivní spolupráci,“ uvedl k uzavřenému memorandu generální ředitel Národní knihovny ČR Tomáš Foltýn.

Společně s memorandem oba zástupci připojili svůj podpis také na pamětní list a významná chvíle byla zaznamenána do pamětní knihy UMPRUM.

Fotogalerie >>


Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové Jindřich Vybíral a generální ředitel Národní knihovny ČR Tomáš Foltýn
Foto: A. Typltová


20.11.2023, HOLAN
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube