Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality Knihovnický kalendář 2024

Knihovnický kalendář 2024

Národní knihovna ČR připravuje další ze série stolních knihovnických kalendářů. Kalendář na rok 2024 je věnován stoletému výročí Slovanské knihovny.

Bohaté dějiny, unikátní fond, pestré služby, přínosné projekty a zajímaví lidé - to vše najdete ve Slovanské knihovně, od jejíhož založení uplyne v roce 2024 sto let.

Možná nevíte, že slavistika, vědní disciplína zkoumající jazyk, literaturu a historii jednotlivých slovanských národů a jejich vzájemné vztahy má v českých zemích tradici již od svého ustavení na sklonku 18. století.

Základem sbírky Slovanské knihovny, kterou založilo a do roku 1939 spravovalo ministerstvo zahraničních věcí, bylo několik soukromých sbírek ruských a ukrajinských emigrantů, kteří nalezli nový domov v demokratickém Československu. V roce 1958 se Slovanská knihovna stala autonomní součástí dnešní Národní knihovny ČR.

V jejím fondu čítajícím takřka 900 000 svazků dokumentů naleznete unikátní soubory rukopisů i několik ucelených kolekcí historických a novodobých tisků. Jedna z nich, sbírka periodik vydávaných v letech 1918–1945 po celém světě uprchlíky z bývalého Ruského impéria, byla zapsaná do registru UNESCO „Paměť světa“. Jedinečné jsou rovněž speciální sbírky listinného, obrazového, výtvarného nebo kartografického charakteru.

Přijměte tedy pozvání na pomyslnou procházku po Slovanské knihovně – jednom z center české i světové slavistiky.

Cena kalendáře je 70,- Kč včetně DPH.

Objednávejte na mailové adrese: vydavatelstvi@nkp.cz

11.10.2023, HOLAN
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube