Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Přehled služeb 2017

Služby NK ČR v období 3.etapy revitalizace - garantované minimum

Služby budou poskytovány v souladu s podmínkami vymezenými Knihovním řádem NK ČR a dalšími pravidly.
Všechny informace týkající se služeb, podmínek jejich poskytování, jakožto i dostupnosti fondů NK ČR budou průběžně aktualizovány.

Služba Místo poskytování služby Podrobnější informace
Poznámka
Poradenská a informační služba Informace, Klementinum
(hlavní kontaktní místo)
Informace a základní poradenství; ověřování dostupnosti dokumentů v knihovnách v ČR; objednávková kancelář - příjem a výdej reprografických zakázek; pokladna kontakt pro veřejnost:
Národní knihovna ČR
Oddělení služeb čtenářům
Klementinum 190, Praha 1 e-mail: pujcovna.os@nkp.cz, hala.os@nkp.cz
Absenční půjčování Informace, Klementinum
(hlavní kontaktní místo)
Půjčování knihovních jednotek mimo budovu knihovny z aktuálně dostupných sbírek Národní knihovny
Prezenční zpřístupňování dokumentů Studovna Hostivař
Prezenční zpřístupňování dokumentů z novodobých konzervačních sbírek (NKF, fond 19. století, vyčleněné konzervační sbírky) Prezenční zpřístupňování dokumentů, které nejsou ve fondech jiných knihoven v ČR; nutné předchozí ověření a konzultace u Poradenské a informační služby  v Klementinu
Přístup do databází, dalších elektronických zdrojů a digitálních knihoven; výpůjčky zahraničních e-knih
Referenční centrum, Klementinum
Zpřístupňování databází a dalších elektronických zdrojů online a na CD,  dokumentů v digitálních knihovnách a informačních zdrojů na internetu; výpůjčky zahraničních e-knih
Vzdálený přístup v souladu s licenčními podmínkami; dostupnost k plným textům dokumentů v digitálních knihovnách v souladu s autorským zákonem
Zpřístupňování mikrodokumentů
Referenční centrum, Klementinum
Zejména periodika na mikrofilmech a mikrofiše World Biographical Archive

eDDo (elektronické dodávání dokumentů)

prostřednictvím webové aplikace
Z databází, dalších elekronických zdrojů, digitálních knihoven a aktuálně dostupných sbírek v souladu s licenčními podmínkami a autorským zákonem, případně konzervačních sbírek zpřístupňovaných ve studovně Hostivaři
Uživatelům na základě individuální smlouvy a jednotlivých objednávek
eBooks on Demand (EOD) prostřednictvím webové aplikace Z aktuálně dostupných sbírek NK ČR a Slovanské knihovny Uživatelům na základě objednávek zadaných online prostřednictvím tlačítka EOD v online katalozích (báze NKC, STT, SLK) v souladu s obchodními podmínkami služby

Referenční služby

Rešeršní služby

prostřednictvím pošty a/nebo e-mailem Z databází, dalších elektronických zdrojů a digitálních knihoven NK, dostupných tištěných referenčních zdrojů a dokumentů v Referenčním centru, z referenčních zdrojů jiných knihoven; z volně přístupných referenčních zdrojů na internetu

objednávky:
Národní knihovna ČR,
Oddělení referenčních a meziknihovních služeb,
Klementinum 190, Praha 1

e-mail: reference@nkp.cz referenční služby bez garance standardní lhůty pro vyřízení referenčních dotazů do 48 hodin; lhůty pro zpracování rešerší - dle domluvy s objednavatelem a dostupnosti zdrojů

Ptejte se knihovny prostřednictvím webové a/nebo mobilní aplikace, prostřednictvím chatu Z databází, dalších elektronických zdrojů a digitálních knihoven NK, dostupných tištěných referenčních zdrojů a dokumentů v Referenčním centru, z referenčních zdrojů jiných knihoven Bez garance standardní lhůty pro vyřízení dotazů do 48 hodin
Meziknihovní služby vnitrostátní Referenční centrum, Klementinum Pro knihovny v ČR zejména formou kopií z elektronických informačních zdrojů a digitálních knihoven NK, tj. mimo výpůjček fyzických dokumentů z aktuálně nedostupných sbírek a kopií z nich; poskytování kopií z konzervačních sbírek, pokud dokument nevlastní žádná jiná knihovna v ČR. Pro registrované uživatele NK zprostředkování kopií a absenčních výpůjček z fondů knihoven v ČR Registrovaní uživatelé NK ČR si mohou meziknihovní služby objednávat prostřednictvím svého konta v online katalogu NK ČR
Meziknihovní služby mezinárodní Referenční centrum, Klementinum
Zprostředkování výpůjček a kopií z knihoven v zahraničí pro knihovny v ČR; zprostředkování výpůjček a kopií z knihoven v ČR pro zahraniční knihovny; zprostředkování výpůjček a kopií z knihoven v zahraničí pro registrované uživatele NK
Knihovny mohou meziknihovní služby objednávat prostřednictvím svého konta v online či naskenovaném katalogu, online formulářů či Souborného katalogu ČR. Registrovaní uživatelé NK ČR si mohou meziknihovní služby objednávat prostřednictvím svého konta v online katalogu NK ČR.
Meziknihovní reprografické služby Referenční centrum, Klementinum a/nebo prostřednictvím čtenářského konta v katalogu NK ČR
Zhotovování kopií z dokumentů knihoven v ČR a zahraničí dostupných prostřednictvím meziknihovních služeb
Poskytování reprografických služeb se řídí licenčními podmínkami a autorským zákonem.
Reprografické služby v samoobslužném režimu Referenční centrum, Klementinum Samoobslužné zhotovování tisků z databází, dalších elektronických zdrojů, digitálních knihoven, mikrodokumentů, případně kopií z příruční knihovny RC a z dokumentů knihoven v ČR a zahraničí dostupných prostřednictvím MVS pro registrované uživatele NK Poskytování reprografických služeb se řídí licenčními podmínkami a autorským zákonem.
Reprografické služby na objednávku Informace; Referenční centrum a/nebo prostřednictvím pošty, e-mailu a specializovaných formulářů; studovna Hostivař a/nebo prostřednictvím pošty a e-mailu         
Zhotovování tisků z databází, dalších elektronických zdrojů, digitálních knihoven, mikrodokumentů, případně kopií z příruční knihovny RC a z aktuálně dostupných sbírek NK; zhotovování kopií ze svazků zpřístupňovaných v rámci studovny Hostivař

Poskytování reprografických služeb se řídí licenčními podmínkami a autorským zákonem.  Objednávky - neregistrovaní a vzdálení uživatelé: Národní knihovna ČR, Oddělení referenčních a meziknihovních služeb:
Klementinum 190, Praha 1

e-mail: reference@nkp.cz; objednávky tisků Kramerius 3 prostřednictvím formuláře

Konzultace a školení k informačním zdrojům
Učebny Knihovnického institutu, Klementinum
Konzultace a školení s cílem seznámit nové i stálé uživatele s používáním knihovny, katalogů a databází; konzultační služby specializovaných pracovišť Po předchozím písemném objednání: hala.os@nkp.cz, pujcovna.os@nkp.czreference@nkp.cz

Konzultační služby specializovaných pracovišť

Učebny Knihovnického institutu, Klementinum

Konzultace ke speciálním fondům a informačním zdrojům; ověřování dostupnosti svazků zařazených do speciálních fondů Po předchozím písemném objednání: orst@nkp.cz, oh@nkp.czsluzby.sk@nkp.cz, kkl@nkp.cz

Jana Huňová

18.11.2016