Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Transliterace nelatinkových písem

Transliterace nelatinkových písem

 

Tato instrukce pro přepis některých nelatinkových písem do latinky nahrazuje tištěnou příručku „Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky, 2. doplněné vydání“, vydanou Národní knihovnou v roce 2006.

Během používání tištěné příručky se v praxi objevilo několik problémů, které postupně s vystavováním jednotlivých tabulek budeme řešit. (Všechny změny procházejí schválením Pracovní skupinou pro jmenné zpracování.)

---------------

Pravidla RDA stanovují, které údaje se zapisují buďto přesně tak, jak jsou uvedena na zdroji (například údaje v poli 245), nebo v originálním jazyce (většina jmen autorů a korporací, unifikované názvy apod.) - konkrétní situace jsou vysvětleny přímo v textu pravidel RDA a/nebo v našich příručkách a interpretacích.

Pro jazyky používající jiné písmo než latinku to znamená, že je třeba údaje přepsat do latinky, a to s použitím jednotného systému transkripce. Možností transkripce často existuje několik. Pokud se chceme vyhnout duplicitním záznamům, nejednotnému zápisu jmen apod., musíme pro všechny záznamy volit shodný přepis.

---------------

Některá písma, většinou hlásková, kdy se jeden znak cizího písma nahradí jedním (výjimečně dvěma) znaky latinky, obvykle dokáže katalogizátor za pomoci tabulek přepsat sám (typicky se jedná o cyrilici a řecké písmo, ale je to možné i u arménštiny a gruzínštiny).

Jiná písma vyžadují pro transkripci alespoň částečnou znalost daného jazyka.

V těch případech knihovna musí spolupracovat s příslušnými odborníky, nejčastěji z akademického nebo vysokoškolského prostředí. I zde je však bezpodmínečně nutná spolupráce s katalogizátorem.

Odborníci na jazyk by měli být schopni použít pro transkripci kteroukoli z možných variant, my od nich ovšem musíme požadovat námi zvolenou variantu, která je uvedena v těchto tabulkách. Z výše zmíněných důvodů není možné, aby každý externí spolupracovník použil tu transkripci, kterou on sám preferuje.

---------------

V některých případech jsme uvedli úplné tabulky.

Pro čínštinu a japonštinu uvádíme pouze obecnou informaci o povinném typu transkripce - předpokládáme, že tato informace by měla být pro odborníka dostatečná (u těchto dvou jazyků se také naše transkripce shoduje s přepisem používaným Library of Congress, takže je možno pro popis použít i jejich databázi), a poskytovat na těchto stránkách úplnou informaci o přepisu by z kapacitních důvodů ani nebylo možné.

Není v našich možnostech pokrýt všechna nelatinková písma, doporučení tedy obsahuje pouze ta nejběžněji se vyskytující v našich knihovnách.

Pro přepis ostatních písem doporučujeme tabulky Library of Congress:

http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html

Pouze výjimečně, není-li jiné řešení a záznam na zdroj bude nalezen v jiné databázi, je možné tento záznam převzít a v poznámce uvést údaj o použité transliteraci. (Platí ovšem pouze pro jazyky, které nejsou zahrnuty v našich tabulkách!)

---------------

Stará řečtina (stav k roku 2006)

Moderní řečtina (stav k roku 2006)

 

Jarmila Přibylová

03.01.2018